Veure totes les notícies

01/06/2023

Els maltractadors van augmentar més del 10% el 2022

Els indicadors de la violència de gènere demostren que a Espanya cada vegada es denuncia més el maltractament contra les dones: l'Institut Nacional d'Estadística ha registrat un 10,5% més d'agressors denunciats amb ordres de protecció o mesures cautelars associades, un 8% més de víctimes i un 9,4% més de condemnes.

L'Estadística de violència domèstica i violència de gènere, relativa a l'any 2022 i feta pública ahir, ofereix les dades de víctimes i denunciats amb ordres de protecció o mesures cautelars dictades inscrites al Registre Central de Protecció de les Víctimes.

Al contrari del que passa amb la violència de gènere, el nombre de víctimes de violència domèstica va descendir un 1,1% fins a les 8.151, si bé el nombre d'agressors va pujar un 28,8% fins a assolir els 6.813.

El 2022 es van inscriure al registre central de víctimes un total de 32.644 dones maltractades per les seves parelles o exparelles (un 8,3% més que el 2021) i 1.376 fills i filles o convivents menors que també van ser víctimes d'aquest maltractament. Gairebé la meitat de les víctimes (48,1%) tenien entre 30 i 44 anys, segons l'INE, i més del 60% eren espanyoles (20.511 davant 12.133 estrangeres).

La taxa de víctimes de violència de gènere per cada mil dones més grans de 14 anys és d'1,5. En el grup d'edat que va dels 15 als 34 anys és on se'n registra un volum més gran, amb una taxa de 3,6 per cada 1.000. També és elevada per al tram dels 35 a 44 anys, amb 3,1 per cada 1.000.

Els territoris amb més nombre de víctimes són Andalusia (7.417), el País Valencià (5.007) i Madrid (3.062). Ara bé, en termes relatius les taxes més grans es registren a Melilla (3,7 per cada 1.000), La Rioja (2,6) i les Balears, Múrcia, el País Valencià i Cantàbria (2,2 cada una). A l'altre extrem, les taxes més baixes les registren el País Basc (0,8), Madrid (1) i Galícia (1,1).

Si es posa el focus en els agressors, l'estadística de l'INE evidencia un fort increment d'homes denunciats per violència de gènere sobre qui s'han dictat mesures cautelars o ordres de protecció.

El 2022 van ser 33.209 homes, un 10,5% més. Gran part d'ells tenia entre 30 i 44 anys (el 48,4%) i majoritàriament eren espanyols (20.911 de nascuts a Espanya -el 63%- i 12.298 a l'estranger).

Amb aquestes dades, la taxa d'agressors denunciats més grans de 14 anys i amb mesures dictades es va situar en 1,6 per cada mil. En el grup de 25 a 34 anys aquesta taxa va ser molt superior, de 3,4. A l'analitzar la relació que vinculava la víctima i l'agressor, el 23% estaven o havien estat casats; el 43,8% eren o havien sigut parella de fet; el 32,2% eren o havien sigut nòvios i el 0,9% estava en procés de separació.

Un altre indicador que també va pujar l'any passat van ser les mesures cautelars dictades. Els jutjats en van emetre un total de 97.616, un 4,9% més que el 2021.

 

Redacció: Violeta Molina Gallard

Enllaç:

https://mynmedia.mynews.es/noticies/?dre=00000636-20230601-000119&tipus=pdf&id_client=5621134D&expiration_key=ibuwYP4BT/ugGXh8PWOxfGYCBsEaWZGMSNbfn/YjAktV/su4/K4eCvfWOAI=&idSeguiment=

Font: www.elperiodico.cat