El Col·legi

Comissions

En el vessant econòmic, la tasca que desenvolupa aquesta Comissió consisteix a elaborar, dins el quart trimestre de cada any, els pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any següent.

Quant a la liquidació del pressupost i dels comptes de l’any anterior, que cal presentar al primer semestre de cada any a l’Assemblea General, es presta la col·laboració necessària a l’auditor /a de comptes del Col·legi.

Així mateix, es fa un seguiment dels col·legiats/ades que tenen impagats.

President:   Sr. Lluís Bielsa Serra

Vocals:      Sra. Marta Araus Llompart (Personal) 

                   Sr. Francesc Rebled (Personal)

                   Sr. Josep Viella Massegú (Personal)

                   Sr. Santiago Soler Colomé

                   Sr. Eduard Torrent Puig

                   Sr. David Garrido Valeri

                   

Mútua dels Advocats - Delegada: Sra. Marta Araus Llompart

Mutualidad de la Abogacía - Delegat: Sr. Jaume Dalmau Rutllant