El Col·legi

Comissions

COMISSIÓ PER LA DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA DE L'ICAG

D’acord amb el contingut de l’article 6.2 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, en virtut del qual els col·legis i el Consell es comprometen a impulsar la normalització de l’ús del català en totes les professions jurídiques i en l’Administració de justícia de Catalunya, i per acord unànime dels membres de la comissió s’estableixen els següents objectius:

1.- Impulsar la normalització de l’ús del català en l’advocacia gironina, l’administració de justícia i l’administració en general

2.- Defensar els companys i les companyes davant les agressions i vulneració dels seus drets lingüístics

3.- Impulsar la formació del català en l’àmbit jurídic, organitzant jornades, cursos i promocionant els que es puguin organitzar des de la Comissió de català del CICAC

4.- Elevar a la Comissió de Català del CICAC les propostes oportunes en defensa de la llengua catalana i el seu ús.

5.- Elevar a la junta de govern de l’ICAG les propostes oportunes en defensa de la llengua catalana i el seu ús.

6.- Donar suport jurídic a altres entitats privades o públiques en defensa de l’ús del català o en la lluita contra la vulneració dels drets lingüístics

 

President: Sr. David Garrido Valeri

Vocals: Sr. Eduard Torrent Puig

             Sra. Marta Alsina Conesa

             Sr. Xavier Roca Ibern

             Sr. Judit Guirado Garanger

             Sr. Jordi Vilà Vilà