El Col·legi

Transparència

Canal de queixes/denúncies per situacions de discriminació per raó de sexe i/o gènere

De conformitat amb la legalitat vigent, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona instaura un canal ètic o canal de denúncies.

A través d’aquest canal, el personal intern del Col·legi, els advocats i advocades col·legiats, així com qualsevol tercera persona vinculada a l'ICAG, poden posar en coneixement de l’organització qualsevol situació d’incompliment o risc d’incompliment de l’ordenament jurídic de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, així com qualsevol possible situació de discriminació per raó de sexe i/o gènere.

Es garanteix que les persones que recorrin a aquest canal per comunicar, denunciar, observar o alarmar sobre un risc d’incompliment, no sofriran represàlies per part de l’organització pel fet d’haver denunciat, sempre que actuïn de bona fe i/o tinguin motius raonables per creure que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia.

En aquesta comunicació únicament s’ha de proporcionar aquella informació específica i objectiva que sigui necessària per poder determinar si els fets comunicats són rellevants, constitueixen algun tipus de infracció o provoquen un risc d’incompliment normatiu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona o constitueixen qualsevol possible situació de discriminació per raó de sexe i/o gènere.

També es garanteix la confidencialitat de la persona denunciant i les persones esmentades a la comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Si bé en el supòsit que les dades d’identitat de les persones denunciants siguin requerides per part de les autoritats judicials o en el marc d’un procés judicial, s’informarà la persona denunciant abans de revelar la seva identitat, i se li enviarà una explicació detallada dels motius de la revelació de les dades, llevat que aquesta informació pugui comprometre la recerca o procediment judicial.

Un cop analitzades les comunicacions, s’informarà a la persona denunciant del resultat de la valoració o investigació que es pugui portar a terme.

Sempre que l’ordenament jurídic ho permeti i amb l’acord de totes les parts, s’intentarà solucionar els conflictes a través de la figura jurídica de la mediació.

Si consideres que has de comunicar algun fet, pots enviar una comunicació per correu electrònic a l’adreça canaletic@icag.cat o be per correu postal a l'adreça Plaça de Jaume Vicens Vives 4, 17001 Girona.