El Col·legi

Deontologia professional

Els serveis professionals dels advocats/ades tenen una importància majúscula en una societat com la nostra, que s’emmarca en un Estat de dret. La defensa dels ciutadans/anes en tots els àmbits de la seva relació amb els altres i amb la mateixa societat és una alta responsabilitat que implica una relació estreta entre advocat/ada i client/a i entre els mateixos/es advocats/ades. És precisament en aquestes relacions on té cabuda tota una sèrie de normes de compliment ineludible. La Comissió de Deontologia Professional no només s’ha de percebre des del seu vessant sancionador per a tots aquells que infringeixen les normes deontològiques, sinó també com l’eina que el Col·legi posa al nostre abast per aclarir els dubtes que, sovint, ens plantegen les relacions a les quals fèiem referència. Feu-ne ús sempre que vulgueu: estarem molt satisfets de poder-vos servir.