El Col·legi

Comissions

Presidenta:             Sra. Anna Valdé Via

Vocals:                   Sra. Judit Pont Riera

                               Sra. Marta Araus Llompart

                               Sr. Francesc Rebled Sarrà

                               Sra. Carmen Calvo López

                               Sr. Santi Soler Colomé

                               Sr. Eduard Torrent Puig

                               Sr. Jordi Espelt Plana

 

Responsable Màster: Sra. Anna Valdé Via