JAG

La Junta Directiva del JAG està integrada pels membres següents:

Càrrec:

 Electe:

PRESIDENT

JAVIER CUADRADO MARTÍNEZ

SOTS-PRESIDENTA

GEORGINA CARRERAS RODRÍGUEZ

SECRETÀRIA

PAULA RIBERAS SÁNCHEZ

TRESORER

MARC VILA CARILLA

VOCAL 1

SARA TIÓ FERRER

VOCAL 2

CRISTINA HERNÁNDEZ PÉREZ

VOCAL 3

NOÈLIA GÓMEZ GARÍA

VOCAL 4

SERGIO BERRIO LONDOÑO

VOCAL 5

MIRIAM AGUILERA MARTÍNEZ

VOCAL 6

DÍDAC PAPASEY BLANCAFORT

VOCAL 7

JAIME MUZAS MARCOS

VOCAL 8

NÚRIA ALQUÉZAR SÁNCHEZ

  

Si esteu col·legiats/ades a l’ICAG i teniu menys de quaranta anys, envieu un escrit a la Junta Directiva del JAG manifestant la vostra voluntat d’incorporar-vos a l’agrupació com a membre numerari i podreu:

  • Prendre part en les assemblees amb veu i vot.
  • Aspirar a ser elegits per a càrrecs directius.
  • Exposar en les assemblees i a la Junta Directiva tot allò que, segons el vostre criteri, pugui contribuir a fer més plena la vida del col·lectiu i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  • Participar en l’organització de les activitats i els actes que es porten a terme des del JAG.