JAG

La Junta Directiva del JAG està integrada pels membres següents:

Càrrec:

 Electe:

PRESIDENTA

TÀNIA DEL MORAL GRANADOS

SOTS-PRESIDENT

MIQUEL ARXER FÀBREGA

SECRETÀRIA

JUDITH PONT RIERA

TRESORER

ANDREU SANT COSTA-PAU

VOCAL 1

LLUÍS SANT CANAL

VOCAL 2

JUDIT GOMEZ FUGAROLAS

VOCAL 3

CLARA SANMARTÍN CABREJAS

VOCAL 4

NÚRIA FERRIOL AMEZCUA

VOCAL 5

MARIA SOLER DE MORELL I SERRA

VOCAL 6

TANIA LARA RUIZ

VOCAL 7

RICARD HOSPITAL PLANAS

VOCAL 8

DAVID DE LA LLAVE LLORENS

  

Si esteu col·legiats/ades a l’ICAG i teniu menys de quaranta anys, envieu un escrit a la Junta Directiva del JAG manifestant la vostra voluntat d’incorporar-vos a l’agrupació com a membre numerari i podreu:

  • Prendre part en les assemblees amb veu i vot.
  • Aspirar a ser elegits per a càrrecs directius.
  • Exposar en les assemblees i a la Junta Directiva tot allò que, segons el vostre criteri, pugui contribuir a fer més plena la vida del col·lectiu i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  • Participar en l’organització de les activitats i els actes que es porten a terme des del JAG.