Atenció a la ciutadania

Ara fa uns quants anys, el Col·legi de l’Advocacia de Girona va crear una subcomissió integrada per advocats/ades i col·legiats/ades professionals en l’àmbit del dret d’estrangeria.

La seva funció consisteix, d’una banda, a coordinar les actuacions del Col·legi en la matèria, programant cursos, formacions i actes d’interès, i, de l’altra, a canalitzar les incidències de les quals tingui coneixement o que li facin arribar els mateixos/es col·legiats/ades, exercint una funció de control i buscant estratègies per solucionar-les, ja sigui, per exemple, reunint-se amb els diferents interlocutors o donant a conèixer el cas a l’opinió pública.

En definitiva, l’òrgan que avui es coneix amb el nom de Comissió d’Estrangeria de l’ICAG vol ser una eina útil tant per als/les col·legiats/ades com per a la societat en general en tot allò que estigui relacionat amb el dret d’estrangeria.