El Col·legi

Comissions

No descobrim res de nou si afirmem que l’exercici de la nostra professió va fer un tomb anys enrere amb la implantació de les noves tecnologies, començant per l’ús del telèfon mòbil, els missatges i l’accés generalitzat a Internet (correu electrònic, missatgeria gratuïta, etc.) i sense oblidar l’organització informàtica interna de cada despatx i la pràctica desaparició de la màquina d’escriure.

Des de la Comissió que ara es presenta volem ajudar a aconseguir que totes i tots estigueu al corrent de les tecnologies que es vagin implementant així com millorar les relacions de comunicació entre el Col·legi i tots vosaltres. Aquesta ha de ser una comissió dinàmica en la qual també vosaltres tindreu un paper actiu, donant a conèixer novetats i plantejant suggeriments i opinions. El nostre treball és també eficàcia i eficiència, i aquest món tecnològic que ja és present i que encara serà més futur ens ajudarà, sens dubte, a ser eficaços i eficients. Tot i així, només podrem emprar aquestes eines amb un resultat segur si no oblidem en cap cas les relacions personals.

 

President:    Sr. Francesc Rebled Sarrà

Vocals:         Sr. Josep Viella Massegú

                      Sr. David Garrido Valeri