Atenció a la ciutadania

El SOM (Servei d’Orientació a la Mediació) té per objecte impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes. Aquest servei el presta l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia en col·laboració amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en el marc dels diferents serveis d’orientació jurídica (SOJ).

 El servei comprèn les actuacions següents:

  1. a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació civil i mercantil.
  2. b) Orientar i atendre la persona interessada en la mediació.
  3. c) Informar sobre la mediació i les seves característiques.
  4. d) Proporcionar el formulari de sol·licitud i facilitar l’ajuda necessària per omplir-lo.
  5. e) Informar directament sobre els requisits necessaris per obtenir assistència jurídica gratuïta o derivar-ho al SOJ.
  6. f) Posar-se en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i oferir-li la mateixa informació i ajut quant a omplir la sol·licitud de mediació i d’assistència jurídica gratuïta.
  7. g) Trametre ambdues sol·licituds a la seu del centre de mediació familiar de Catalunya corresponent al seu territori, juntament amb la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta o el seu reconeixement.

 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA:

- Per la WEB cliqueu aquest enllaç: DEMANAR CITA PRÈVIA

- Per TELÈFON:  972 21 02 08 (després de la locució marcar 2 i després de la següent locució 2 per cita prèvia)