El Col·legi

Comissions

Aquest òrgan està format per advocats/ades que es dediquen a la jurisdicció contenciosa administrativa, la funció de la qual és resoldre els litigis que enfronten els particulars amb les administracions públiques.

La Comissió de Dret Administratiu es va constituir el darrer trimestre del 2011 amb l’organització d’un curs sobre la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa en col·laboració amb la Diputació de Girona.
 
La Comissió s’ha marcat com a objectiu organitzar jornades al voltant de tots els aspectes relacionats amb el dret administratiu.

President: Sr. Eduard Torrent Puig

Vocals: Sra. Glòria Samblàs González

             Sr. Jordi Espelt Plana

             Sra. Anna Capell Fabri

             Sr. Xavier Hors Presas

             Sra. Cristina Lloret Gómez

             Sra. Marta Puig Vilardell

             Sr. Lluís Martí Arderiu

             Sr. Josep Marquès Ororbia

             Sr. Antonio Meirás Rodríguez-Cadarso.