El Col·legi

Comissions

Aquest òrgan està format per advocats/ades que es dediquen a la jurisdicció contenciosa administrativa, la funció de la qual és resoldre els litigis que enfronten els particulars amb les administracions públiques.

La Comissió de Dret Administratiu es va constituir el darrer trimestre del 2011 amb l’organització d’un curs sobre la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa en col·laboració amb la Diputació de Girona.
 
La Comissió s’ha marcat com a objectiu organitzar jornades al voltant de tots els aspectes relacionats amb el dret administratiu.

President:       Sr. Eduard Torrent Puig

Vocals:            Sr. Jordi Espelt Plana

       Sra. Anna Capell Fabri