Veure totes les notícies

26/11/2021

Eliminar tota violència de gènere, un deure universal

L'erradicació de la violència contra la dona en totes les seves formes i extensió constitueix un deure universal que ens competeix a tots i atotes, precisament pel tracte indigne i frontalment contrari als drets humans que rep un terç de la població femenina al món, segons dades de l'ONU.

Per això, i enrecord a la memòria de les germanes Mirabal –que van ser brutalment assassinades l'any 1960 per la seva oposició a la tirania del dictador Rafael Leónidas-, el dia internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que anualment commemorem el 25 de novembre, ha de servir-nos per reflexionar i donar veu als que pateixen el menyscapte de la seva llibertat, dignitat, integritat i indemnitat, com a drets fonamentals que cal protegir perquè són inherents a la persona.

Les diferents formes de violència que castiguen les dones, sexual, física, verbal i psicològica, no sempre s'expressen d'una manera tan explícita com l'abús, l'agressió, l'insult o l'amenaça, ja que moltes vegades adopten un caire més subtil –tot i que igualment greus i menyspreables- i tenen lloc en àmbits tan variats i quotidians com el familiar, el laboral, l'educatiu, el comunitari o el virtual.

El cert és que la violència econòmica, digital o per substitució –la trista i últimament popularitzada com a vicària, exercida contra parents i persones properes d'una dona– existeix i causa uns danys personals, familiars i socials que moltes vegades resulten permanents i irreparables. També és violència contra la dona tot acte que contribueixi a perpetuar situacions discriminatòries, com la imposició de costums, el control de moviments a través de les xarxes socials o la falta de llibertat iautonomia que es deriven de la bretxa salarial, el sostre de vidre, la infrarepresentació femenina als òrgans de decisió o una política de conciliació allunyada de la corresponsabilitat.

La casuística de la violència i la discriminació que de manera sistemàtica i estructural pateixen les dones és molt variada, i, per això, resulta tan necessari que totes les unitats d'atenció a les víctimes com comissaries, centres educatius, hospitals i ajuntaments disposin d'equips que hagin rebut una formació específica en perspectiva de gènere i treballin coordinats per oferir a la ciutadania una resposta integral que posi fi a aquestes intolerables situacions.

Els poders públics, les empreses, les institucions, els agents socials i la ciutadania en general hem de cooperar en la imprescindible sensibilització sobre aquesta realitat i fugir de la banalització que, en ocasions, i de manera alarmant espercep sobre el feminisme, que té com a pretensió essencial posar fi a tota violència de gènere i discriminació, tant l'evident com la invisible, amb la convicció que la igualtat, com va dir Simone Weil, "és una necessitat vital de l'ànima humana".

Degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

Font: MyNewsMedia