Veure totes les notícies

19/09/2022

El govern vol canviar el Codi Civil perquè sigui més fàcil desheretar els fills

El govern vol canviar el Codi Civil perquè sigui més fàcil desheretar els  fills

Sempre hi ha hagut problemes quan es tracta d'herències: testaments impugnats, llegítimes posades en dubte i germans enfrontats. I tot s'agreuja quan un dels fills no s'ha encarregat dels pares, amb maltractaments o abandó, i demana la part de la llegítima que li pertoca.

Ara, el Departament de Justícia vol fer un canvi en el Codi Civil de Catalunya perquè sigui més fàcil poder desheretar els descendents que maltractin psicològicament els pares, els abandonin o si no hi tenen cap tipus de relació.

De casos, els notaris en veuen de tota mena. Ho explica José Alberto Marín, el degà del Col·legi Notarial de Catalunya:

"Han vingut uns pares i diuen: 'el meu fill està en una secta, està alienat completament, no entra en raó, es gasta tot el que té, no ve a veure'ns, es desentén de nosaltres'. I, per tant, la màxima protecció que podem donar és no deixar res al fill, desheretar-lo."

Es deshereta un fill quan se'l priva de la llegítima, el 25% de l'herència que --segons el Codi Civil de Catalunya-- es divideix sempre entre els fills. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, avala els canvis que es faran:

"La llegítima és una disposició obligatòria a favor dels legitimaris, però si passen circumstàncies com maltractaments psicològics o un abandonament, el testador ho ha de tenir més fàcil per disposar dels seus béns."

Fins ara, eren els hereus els que havien d'acreditar que el desheretat, en molts casos el seu germà, no es feia càrrec dels pares.

Això era molt complicat perquè s'havia de demostrar un fet que no havia ocorregut, que es coneix com a prova diabòlica."Realment és com si l'encarregués el diable", diu Marín, que explica el problema: "D'aquí deu anys digui'm que aquell dia no era a casa del seu pare. És impossible de demostrar. El que hi ha anat sí que pot demostrar que hi ha estat, és un fet positiu. Demostrar un fet negatiu és molt complicat."

Ara això també es canvia i serà el desheretat el que haurà de defensar la seva llegítima, i tindrà quatre anys per fer-ho, en lloc dels deu actuals. Així, doncs, el termini també s'escurçarà.

L'actualització del Codi Civil està pendent d'un informe del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Després l'haurà d'aprovar el govern i s'enviarà al Parlament, on es començarà a tramitar el projecte de llei abans de finals d'any.

 

Redacció: Marta Planella Bassols

Enllaç: https://www.ccma.cat/324/el-govern-vol-canviar-el-codi-civil-perque-sigui-mes-facil-desheretar-els-fills/noticia/3184825/

Font: www.ccma.cat