Veure totes les notícies

12/01/2022

El Govern prorroga fins al 30 de juny l'obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris

El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei que facilita el funcionament de les juntes de propietaris sotmeses al règim de la propietat horitzontal, davant les restriccions decretades com a conseqüència de la pandèmia de covid-19. La nova normativa –que modifica temporalment el llibre cinquè del Codi Civil català- prorroga fins al 30 de juny de 2022 l'obligació que tenen les comunitats de propietaris de convocar i celebrar les reunions anuals, tal i com demanaven els administradors de finques. El decret llei de la Generalitat també preveu que les juntes i reunions es puguin fer per videoconferència o altres mitjans telemàtics, tot i que no estigui previst als estatuts ni ho hagin acordat prèviament els propietaris.
 A més, el darrer pressupost anual aprovat per la comunitat, l'aprovació dels comptes anteriors i la renovació dels càrrecs també es prorroguen fins a la celebració de la nova junta ordinària. La norma té en compte també que, excepcionalment i fins al 30 de juny de 2022, es puguin prendre acords, a instància de la persona que presideix, sempre que els vots es puguin emetre per correu postal o correu telemàtic, i que quedi constància de la recepció del vot.

El nou Decret llei prorroga el Decret 53/2020, extingit el 31 de desembre
El Decret llei aprovat aquest dimarts pretén pal·liar els efectes negatius de les mesures decretades pel Govern com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la covid-19. Aquestes restriccions, que afecten especialment la mobilitat, l'aforament i la distància física mínima interpersonal, podrien repercutir negativament en el funcionament de les juntes de propietaris d'un edifici o d'una comunitat. El nou text aprovat prorroga així les mesures decretades per l'anterior Decret 53/2020, de 20 de desembre, que es van extingir automàticament el 31 de desembre de 2021, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Reunions telemàtiques per a entitats i fundacions
La Generalitat ja va aprovar el passat mes de desembre un decret llei per tal que les entitats i les fundacions, que tenen una regulació diferent de les associacions de propietaris atès que tenen personalitat jurídica pròpia, puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència fins al 31 de desembre de 2022. L'objectiu en aprovar aquest Decret llei va ser facilitar que aquestes entitats puguin desenvolupar la seva activitat i fer front a les obligacions legals en el context de pandèmia.

Codi civil català adaptat a la pandèmia
El Decret llei l'ha impulsat la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia. La redacció del text ha anat a càrrec de la Comissió de Codificació de Catalunya, que és l'òrgan encarregat de dissenyar, desenvolupar i revisar el dret civil català. Totes les lleis del Codi civil de Catalunya han estat aprovades a partir de les propostes de la Comissió de Codificació, que està formada per professionals de l'àmbit jurídic de reconegut prestigi. Les propostes de la Comissió de Codificació les revisa l'Observatori de Dret Privat de Catalunya. El Codi civil és la norma d'aplicació principal a Catalunya. Aquest Codi és viu, i des del Parlament de Catalunya s'actualitza perquè pugui donar resposta legal als reptes i a les necessitats socials d'avui.

Font: www.diarimes.com