Veure totes les notícies

17/03/2023

El govern espanyol aprova la Llei de Funció Pública, que implementa un sistema d'avaluació del rendiment de funcionaris

El Suprem avala abaixar el sou als funcionaris que treballin poc

El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de Llei de Funció Pública, un text que ara serà remès al Congrés dels Diputats per la via d'urgència. Una de les novetats que introdueix la regulació és el procés d'avaluació anual del rendiment com a mesura d'incentiu.

L'executiu estatal assegura que es tracta d'un "sistema de reconeixement dels bons resultats" del qual dependrà un complement de rendiment variable, una prima que ha de substituir la de productivitat. La norma tipifica l'assetjament com a falta "molt greu" i s'introdueixen mesures com ara l'extensió de la reserva de plaça i de percepció de prestacions en les excedències per violència de gènere.

D'altra banda, també equipara els drets de les parelles de fet a les casades en les vacances, els permisos i l'adaptació de la jornada.

Una altra de les mesures que inclou la normativa és l'augment al 30% del mínim de places destinades a promoció interna. També es redueix de 10 a 4 anys el període necessari per a accedir a la mobilitat interadministrativa i es permetrà acumular jornades completes en el permís de reducció horària fins al 5% per a cura de familiars.

A més, les excedències voluntàries reduiran el seu període mínim de quatre a dos anys.

El projecte de llei també preveu la creació d'una nova classificació laboral, el grup B on s'hi inclouran els tècnics informàtics, mediambientals i delineants.

 

Redacció: ACN Madrid 

Enllaç: https://www.lavanguardia.com/vida/20230316/8830941/govern-espanyol-aprova-llei-funcio-publica-implementa-sistema-d-avaluacio-rendiment-funcionaris.html

Font: www.lavanguardia.com