Veure totes les notícies

19/02/2024

Concurs de Punts de llibres (Sant Jordi 2024)

Benvolgut i benvolguda col·legiat i col·legiada,

Et convidem a participar en el 2n Concurs de Punts de llibre que organitza la Biblioteca del Col·legi.

El Punt de llibre guanyador serà imprès i utilitzat com a marcador per avisar del retorn dels llibres prestats a la Biblioteca.

La data límit per a presentar els teus treballs és el 2 d'abril de 2024. Llegeix amb cura les bases del concurs que téns a continuació i aprofita els dies que queden per inspirar-te.

Dimarts 23 d’abril, dia Sant Jordi, comunicarem per les xarxes socials la persona premiada.

Anima’t a presentar el teu Punt de llibre!

Una salutació ben cordial,

Roser Lavall

Bibliotecària-Comptadora de l'ICAG

Girona, 19 de febrer de 2024

 

Bases del concurs:  

Primera:  A qui s’adreça 

Podran prendre part en el concurs, totes les persones col·legiades (exercents i no exercents) i alumnes del Màster de l’Advocacia. 

Segona: Temàtica 

El tema és lliure, però es valoraran que estiguin inspirats en la Justícia i en la  Biblioteca del Col·legi.  

Tercera: Temes formals 

La mida del punt de llibre ha de ser 50x215 mm. S’ha de deixar en blanc ¼ part del punt de llibre, en la part inferior. És necessari aquest espai per posar les dades de la Biblioteca. La tècnica és lliure: qualsevol tècnica d’il·lustració (manual o digital) que permeti la seva reproducció impresa. Ha de ser original i inèdit.  S’ha de dibuixar a una sola cara, a color o en blanc i negre. S’hi podrà incloure un text lliure en forma de lema, però no és necessari.  Els treballs de difícil edició no s’admetran en la fase de concurs: plastificats, a dues cares...

Quarta: Forma de presentació 

El punt de llibre s’ha de presentar en cartolina. Haurà d’estar firmat al darrere amb un pseudònim. S’entregarà en un sobre tancat identificat amb el pseudònim. En un altre sobre, identificat amb el pseudònim, portarà en el seu interior el nom, cognoms i el núm. de col·legiada o col·legiat. Si es desitja, es poden presentar diferents exemplars, però tots han de tenir el mateix pseudònim.  

L’exemplar o exemplars, juntament amb el sobre tancat amb les dades de l’autor o autora, es lliuraran en la seu Col·legial (Pl. Jaume Vicens Vives, núm. 4) . S’ha d’identificar que es tracta del Concurs de punts de llibres del Col·legi de l’Advocacia de Girona.  

Cinquena:  Termini 

Els treballs s’han de presentar fins al dimarts 2 d’abril de 2024 a les 14h (és l’endemà de dilluns de Pasqua).

Sisena: Jurat 

El jurat estarà format per un membre de la Junta de Govern, el gerent del Col·legi, dues persones col·legiades vinculades al món artístic i la Bibliotecària del Col·legi.

Setena: Premi 

El premi consistirà en un lot de llibres i en l’edició del punt de llibre per a la utilització a la Biblioteca del Col·legi per anotar la data del retorn del llibre i per qualsevol persona que el demani.  El punt de llibre portarà el nom de l’autor/a. Estarà en ús, fins a finalitzar les existències. Si hi ha alguna/es nominacions, a banda del guanyador/ra, es premiarà amb un llibre. 

Dimarts 23 d’abril de 2024 s’anunciarà per les xarxes socials el guanyador o guanyadora. A partir del 23 d’abril s’exposaran durant un temps tots els punts de llibres presentats a la Sala de descans de la Biblioteca del Col·legi. 

Vuitena: Recollida dels exemplars presentats 

Els exemplars presentats es quedaran al Col·legi i si és possible, s’emmarcaran. 

Novena:  

No s’acceptaran els treballs que no compleixin les bases del concurs. El jurat es fa responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre aquells aspectes que no es recullin.