Veure totes les notícies

20/12/2021

Concurs de Punts de llibres (Sant Jordi 2022)

Circular 152/2021

 

Benvolgut company, benvolguda companya,

Et convidem a participar en el Concurs de Punts de llibre que organitza la Biblioteca del Col·legi per canviar la imatge dels que tenim ara.

El Punt de llibre guanyador serà imprès i utilitzat com a marcador per avisar del retorn dels llibres prestats a la Biblioteca.

La data límit per a presentar els teus treballs és el 21 de març del 2022. Llegeix amb cura les bases del concurs que tens a continuació i aprofita les festes de Nadal per inspirar-te.

El dissabte 23 d’abril, dia Sant Jordi, comunicarem per les nostres xarxes socials la persona premiada i a partir del dia 25 ja podràs veure exposats els punts de llibres presentats.

Anima’t a presentar el teu Punt de llibre!

Una salutació ben cordial,

 

Eva Collell

Bibliotecària-Comptadora de l'ICAG

 

Girona, 14 de desembre de 2021

 

Bases del concurs:  

Primera:  A qui s’adreça 

Podran prendre part en el concurs, totes les persones col·legiades (exercents i no exercents) i alumnes del Màster de l’Advocacia.  

Segona: Temàtica 

El tema és lliure, però es valoraran que estiguin inspirats en la Justícia i en la  Biblioteca del Col·legi.  

Tercera: Temes formals 

La mida del punt de llibre ha de ser 50x215 mm. S’ha de deixar en blanc ¼ part del punt de llibre, en la part inferior. És necessari aquest espai per posar les dades de la Biblioteca. La tècnica és lliure: qualsevol tècnica d’il·lustració (manual o digital) que permeti la seva reproducció impresa. Ha de ser original i inèdit.  S’ha de dibuixar a una sola cara, a color o en blanc i negre. S’hi podrà incloure un text lliure en forma de lema, però no és necessari.  Els treballs de difícil edició no s’admetran en la fase de concurs: plastificats, a dues cares...

Quarta: Forma de presentació 

El punt de llibre s’ha de presentar en cartolina. Haurà d’estar firmat al darrere amb un pseudònim. S’acompanyarà amb un sobre tancat identificat amb el pseudònim. Dins del sobre, s’indicarà el nom, cognoms i el núm. de col·legiada o col·legiat. Si es desitja, es poden presentar diferents exemplars, però tots han de tenir el mateix pseudònim.  

L’exemplar o exemplars, juntament amb el sobre tancat amb les dades de l’autor o autora, es lliuraran en la seu Col·legial (Pl. Jaume Vicens Vives, núm. 4) dins d’un sobre . S’ha d’identificar que es tracta del Concurs de punts de llibres del Col·legi de l’Advocacia de Girona.  

Cinquena:  Termini 

Els treballs s’han de presentar fins al dilluns 21 de març de 2022 a les 14h.

Sisena: Jurat 

El jurat estarà format per un membre de la Junta de Govern, el gerent del Col·legi, dues persones col·legiades vinculades al món artístic i la Bibliotecària del Col·legi. Es reuniran la darrera setmana del mes de març de 2022. 

Setena: Premi 

El premi consistirà en un lot de llibres i en l’edició del punt de llibre per a la utilització a la Biblioteca del Col·legi per anotar la data del retorn del llibre i per qualsevol persona que el demani.  El punt de llibre portarà el nom de l’autor/a. Estarà en ús, fins a finalitzar les existències. Si hi ha alguna/es nominacions, a banda del guanyador/ra, es premiarà amb un llibre. 

Dissabte 23 d’abril de 2022 s’anunciarà per les xarxes socials el guanyador o guanyadora. La setmana següent ens posarem amb contacte amb els premiats o premiades.  A partir del divendres 22 d’abril de 2022 s’exposaran durant un mes tots els punts de llibres presentats a la Sala de descans de la Biblioteca del Col·legi. 

Vuitena: Recollida dels exemplars presentats 

Els exemplars no premiats es podran recollir a la Biblioteca de l’ICAG durant el mes de juny i juliol del 2022. Un cop exhaurit aquest termini, el Col·legi no es responsabilitza dels exemplars.  

Novena:  

No s’acceptaran els treballs que no compleixin les bases del concurs. El jurat es fa responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre aquells aspectes que no es recullin.