Veure totes les notícies

13/05/2022

Compte amb deixar una mascota sola a la terrassa o el pati: hi ha multa

Un gos en un balcó.

Segons dades de l’Associació Nacional de Fabricants d’Aliments per a Animals de Companyia (ANFAAC), a l’estat espanyol hi ha al voltant de 28 milions de mascotes, un rànquing que encapçalen els peixos, seguits dels ocells, els gossos i els gats. Fa uns mesos s’aprovava el avantprojecte de llei de Protecció Animal que ja apunta a canvis en la cura de les mascotes.

Un dels punts clau de la nova llei és que els animals hauran d’inscriure’s en un registre públic per portar un control més precís, a més d’una norma que apunta que els animals no podran estar "de forma permanent en terrasses, balcons, soterranis o patis". Segons la normativa actual, a diverses zones hi ha directrius que prohibeixen que els animals passin massa temps a l’exterior dels habitatges.

La Comunitat de Madrid "prohibeix la permanència continuada d’animals en terrasses o patis, havent de passar en qualsevol cas la nit a l’interior de l’habitatge". Les sancions solen ser entre els 150 i els 300 euros en les infraccions lleus, encara que pot arribar als 15.000 euros si són molt greus. A Andalusia o Castella i Lleó també s’aplica aquesta norma, de caràcter municipal, per la qual cosa cal vigilar bé si a cada localitat està vigent o no. D’aquesta manera, deixar al gos a la terrassa o al pati tota la nit és un gest pel qual es pot ser sancionat, considerant-se una infracció lleu que porta una multa d’entre 150 i 300 euros. Però compte, hi ha localitats que reformulen la norma, com Arroyomolinos, on la multa va des dels 300 fins els 3.000 euros.

Pel que es refereix a Lleida, a l'article 46 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència de Lleida, referent a Sorolls Molestos, consta que "les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals." mentre que "no respectar el descans dels veïns" està tipificat com a infracció lleu. No obstant, una de les infraccions tipificades com a greu és "alterar l’ordre públic i el descans veïnal" així com "elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts".

D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els bases del règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses en aquesta Ordenança seran per una infracció lleu una multa de 30 a 600 euros i per una de greu una multa de de 600,01 a 1.500 euros.

Com actuar

Si després de tractar el tema de manera personal, l’amo de l’animal no soluciona el problema, es pot comentar amb altres propietaris o tractar la situació en una comunitat de veïns. No obstant, si el so dels lladrucs continua, el següent pas és avisar la policia local perquè donin un toc d’atenció al propietari del gos i, en el seu cas, mesurin el nivell de soroll.

A més de posar una demanda al Jutjat de Primera Instància, també es pot presentar un escrit a l’Ajuntament del municipi al·legant que s’està infringint algun punt de les ordenances municipals relacionades amb la contaminació acústica o la tinença d’animals als habitatges. D’aquesta manera, també és possible que l’organisme públic iniciï un procediment sancionador contra l’amo del gos.

En qualsevol cas, l’article 1905 del Codi Civil estableix que: “el posseïdor d’un animal, o el que se serveix d’ell, és responsable dels perjudicis que causés, encara que se li escapi o extraviï. Només cessarà aquesta responsabilitat en el cas que el dany provingués de força major o de culpa del qual l’hagués patit”.

Redacció: Segre

Enllaç: https://www.segre.com/noticies/guia/2022/05/12/compte_amb_deixar_una_mascota_sola_terrassa_pati_multa_170743_1111.html

Font: www.segre.com