Veure totes les notícies

12/05/2022

El Govern formalitza la participació en el portal "Compendium.cat", un projecte pioner de foment del llenguatge jurídic català

El Govern formalitza la participació en el p... - Govern.cat

Es tracta d’un portal web gratuït, fàcil d’usar i de referència del llenguatge jurídic en llengua catalana

Permet la cerca, l’accés i l’ús de documents com ara formularis jurídics, registrals, arbitrals, notarials i per a procuradors, així com clàusules de derivació a la mediació

El Govern de Catalunya, a través del Departament de Justícia i el Departament de Cultura, formalitza avui la seva participació en el “Compendium,cat”, un projecte pioner per fomentar l’ús del català jurídic entre els operadors del dret.

La col·laboració es va signar el dia 13 de desembre a través d’un conveni impulsat pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), i subscrit per un total de 18 institucions i entitats de Catalunya i Andorra. Es tracta, no obstant, d’un projecte obert, al qual és previst que s’hi adhereixin altres institucions sensibles i compromeses amb l’impuls i el foment del català en l’àmbit de la justícia.

Amb aquest conveni, els signants es comprometen a la creació, desenvolupament, explotació i difusió del projecte durant 4 anys -fins al novembre de 2025-, amb l’objectiu de constituir un catàleg bibliogràfic únic, actualitzat i de referència en l’àmbit del llenguatge jurídic. El projecte es desenvoluparà per fases, entre les quals hi haurà la digitalització dels recursos, la indexació dels estudis en matèria de lingüística històrica de textos jurídics o la creació de nous recursos en funció de les mancances detectades.

Més de 700 recursos disponibles actualment

Aquesta nova eina ha de contribuir a donar una nova empenta cap a la normalització de l’ús del català a la justícia, que es troba en una situació d’extrema emergència. El “Compendium.cat” ajudarà a fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, sobretot en les relacions amb els òrgans judicials, ja que facilitarà als diferents operadors jurídics la cerca, l’accés i l’ús d’un gran ventall de recursos en llengua catalana en l’àmbit de la Justícia.

El portal també servirà per pal·liar els problemes que té el panorama documental d’aquest llenguatge i visibilitzar i rendibilitzar molts dels recursos que actualment es troben dispersos en diferents webs institucionals. Aquest  nou projecte representa, per tant, una gran eina per al col·lectiu jurista català, però també per a les administracions públiques i els professionals lingüistes o estudiants, entre d’altres.

El Compendium.cat va obrir-se al públic el passat dia 8 d’abril. Actualment suma ja un catàleg de més de 700 recursos de llenguatge jurídic català, i  aquesta xifra s’anirà incrementant durant els propers anys a mesura que s’avanci en el procés d’indexació i digitalització de documents. D’entrada, per a aquest 2022, està previst ampliar-lo fins als 1.000.

El portal permet la consulta de recursos molt diversos, com ara diccionaris jurídics, glossaris, reculls de terminologia jurídica, bases de dades terminològiques, manuals d’estil, articles sobre llenguatge jurídic català, apunts de blogs, comentaris lingüístics sobre terminologia jurídica, manuals de redacció jurídica, tesaurus o manuals didàctics. També s’hi poden trobar diferents tipus de formularis jurídics, formularis registrals, arbitrals, notarials i per a procuradors, així com clàusules de derivació a la mediació.

Baix ús del català a la justícia

El nombre de total de sentències redactades en català el 2021 a tots els jutjats de Catalunya va ser només d’un 6,9% sobre el total. Per demarcacions, Girona encapçala la xifra més elevada de sentències dictades en llengua catalana, amb un 15,9 %; seguida de Lleida, amb un 10,9 %. A l’altra banda, amb uns percentatges molt més baixos, hi ha Tarragona, amb un 3,9 %; seguida de Terres de l’Ebre, amb només un 1,1%. Fa 15 anys, un 20 % de les sentències eren en català i des d’aleshores, any rere any, aquest percentatge ha anat a la baixa.  

Ferm compromís per la llengua catalana

La col·laboració amb el projecte Compendium.cat és una de les múltiples iniciatives del Departament de Justícia per promoure i fomentar l’ús de la llengua catalana a la justícia, en el sentit més ampli. Entre d’altres, la Conselleria està immersa en la realització d’una diagnosi sobre el català en tots els àmbits en què el Departament té responsabilitats. També s’ha signat l’augment de la compensació econòmica en els procediments de justícia gratuïta que es tramitin en català, passant dels 14 als 20 euros. A més, Justícia ha convocat unes noves beques per fomentar que els estudiants catalans opositin a jutges, fiscals o lletrats. Seran 600.000 euros anuals per a 50 beques, que s’oferiran a partir del darrer trimestre d’aquest any. El Departament també ha reivindicat que el català sigui un requisit, i no només un mèrit, per a jutges i fiscals.

Redacció: Govern

Enllaç: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/421168/govern-formalitza-participacio-portal-compendiumcat-projecte-pioner-foment-del-llenguatge-juridic-catala

Font: www.govern.cat