El Col·legi

Comissions

Cada persona és única en tots els aspectes. Cal entendre que l’individu, com a ésser humà, té una dignitat completa i inviolable. La singularitat de cadascú ha de ser respectada i, alhora, cal respectar la dels altres. Els diferents trets de la intimitat s’exterioritzen sovint en la manera de fer i d’actuar; és comprensible, doncs, que algunes decisions o maneres de fer de les persones responguin a la necessitat de preservar la seva intimitat.

Acceptar que unes persones poden ser diferents de les altres o actuar d’una altra manera per motius íntims i que, per tant, no necessiten cap justificació és fonamental. Com ho és també evitar de caure en un judici precipitat i gratuït, perquè això ens ajuda a respectar-nos mútuament. En aquesta Comissió, la persona interessa com a subjecte de drets individuals i socials, i també pels deures cap a un mateix i cap als altres.

Pel que fa a la família, cal no oblidar que constitueix el nucli fonamental de la societat, i ho és perquè es tracta d’una institució essencial en la transmissió de valors, en la creació d’espais de formació, en la socialització... A més, la família és el principal agent de benestar de les persones i de solidaritat intergeneracional.

És, en definitiva, el teixit més sòlid per a la cohesió social. La Comissió tracta d’aquesta família, però també de la família que es trenca, d’aquella que fa patir els individus que la integren, per buscar pautes que ajudin les persones individualment considerades.

 

President:      Sr. Josep Viella Massegú

Vocal:            Sra. Carmen Calvo López

                      Sra. Míriam García Gutiérrez

                      Sra. Eva Collell Hernández