El Col·legi

Comissions

La Fundació Privada Juristes Sense Fronteres és una ONG que té com a missió protegir i defensar les persones i les comunitats menys afavorides dels països en vies de desenvolupament a través d’eines jurídiques i de projectes de cooperació amb components d’assistència jurídica.

L’objectiu de l’entitat és proporcionar suport tècnic, jurídic i econòmic per desenvolupar unes estructures jurídiques eficients, fent possible que el dret promogui l’avenç cap a una societat oberta, internacionalitzada i no discriminatòria. La seva activitat es desplega a l’Àfrica subsahariana i al Magrib i en l’àmbit de la justícia internacional, els drets humans, la infància i els projectes de sensibilització.

La Fundació té la seu a Barcelona i l’ICAG actua com a delegació a Girona.

Delegat: Sr. Eduard Torrent Puig