ASSISES DEL MEDITERRANI

PROGRAMA (CAT)

Dijous 24 de març 
19.00h Recepció de benvinguda
            Ajuntament  de Girona – Plaça del Vi nº 1

 

Divendres 25 de març 
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, plaça Jaume Vicens Vives 4

9.30h Acte inaugural.
          - Dominique ATTIAS, Presidenta de la FBE
          - Carles McCRAGH, President de la Comissió del Mediterrani de la FBE i Degà del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
           - Maria Eugènia GAY, Delegada del Govern d'Espanya a Catalunya

10.00h Primera taula  La infancia vulnerable. El menor davant la justícia. Víctimes i victimaris. Violència familiar. Tracta de menors.

Ponents

    • Dominique ATTIAS, Presidenta FBE
    • Omar ABOUZZOUHOUR, Ex Degà de l´Ordre des Avocats de Marrakech
    • Alessio SANGIORGI, Advocat Ordine degli Avvocati di Roma

Moderadora:

    • Silvia GIMENEZ-SALINAS, Ex Presidenta de la FBE

11.00h Pausa cafè

11.30h Segona taula. La dona com a ésser vulnerable davant una societat masclista. Violència de gènere. Tracta de dones i nenes. Tractament dels abusos sexuals i les violacions. Les limitacions de l'accés de la dona a una justícia digna i igualitària.

Ponents:

    • Cristina MANZANEDO Equipo coordinador Programa ÖDOS
    • Jordi ESPELT, President de la Comissió de Drets Humans del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
    • Burçin SAHAN, Advocada dels Co·llegis de l'Avocacia d'Ankara i Estambul

Moderador:

    • Joan Ramon PUIG, President del Consell de l´Advocacia Catalana

13.30h Dinar de treball.

15.00h Tercera taula: L’ancià/na vulnerable davant la justícia. Existeix un tractament específic pels ancians en la justícia del Mediterrani? Experiències dels diversos països.

Ponents:

    • Jesús SANCHEZ, Degà de l'Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona
    • Carles Mac Cragh, Degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
    • Christian DI NARDO, Advocat de l'Ordine degli Avvocati di Bologna

Moderador:

    • Marti ALEÑAR, Degà de l'I·lustre Col·legi d'Advocats de les Iles Balears

16.00h Quarta taula. Les persones amb discapacitat davant la justícia. Accessibilitat i recolzament en la comunicació i la comprensió.

Ponents:

    • Jacques MALAVIALLE, Degà del Barreau des Pyrenées Orientales
    • Carmen DIAZ, Delegada de l'Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, Partit Judicial Benidorm-Villajoyosa
    • Carmela PIEMONTESE, Diputada de la Junta de Govern de l'Ordine Avvocati di Lucca.

Moderador/a:

    • A confirmar 

20.30h Sopar de gala

            Castell de Sant Gregori, Barri de l'Esglèsia s/n, 17150, Sant Gregori

            Hi haurà servei de bus.

 

Dissabte 26 de març
10.00h Cinquena taula. Els vulnerables per delictes d’odi a causa del seu gènere, raça y orientació sexual. El tractament i prevenció dels delictes d’odi en la justícia del Mediterrani.

Ponents:

    • Tugce Duygu KÖKSAL, President del Centro de Derechos Humanos del Istanbul Bar Association
    • Jean- Rafael FERNANDEZ, Degà de l'Ordre des Avocats de Marseille , President de la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud Est et de la Corse
    • Michele CALANTROPO, Diputat de la Junta de Govern del Ordine Avvocati di Palermo

Moderador:

    • Blas Jesús IMBRODA, Degà de l'Ilustre Colegio de Abogados de Melilla

12.00h Debat

12.30h Conclusions

13.30h Cocktail de comiat
            Hotel Nord 1901, c/ Nord 7-9, 17001 Girona

 PROGRAMA (ESP)

Jueves 24 de marzo
19.00h Recepción de bienvenida 
            Ayuntamiento de Girona – Plaça del Vi nº 1

 

Viernes 25 de marzo
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, plaça Jaume Vicens Vives 4

9.30h Acto inaugural.
          - Dominique ATTIAS, Presidenta de la FBE
          - Carles McCRAGH, Presidente de la Comisión del Mediterraneo de la FBE y Degano del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
          - Maria Eugènia GAY, Delegada del Gobierno de España en Cataluña

10.00h Primera mesa. La infancia vulnerable. El menor ante la justicia. Víctimas y victimarios. Violencia familiar. Trata de menores.

Ponentes:

  • Dominique ATTIAS, Presidenta FBE
  • Omar ABOUZZOUHOUR, Ex Decano de l´Ordre des Avocats de Marrakech
  • Alessio SANGIORGI, Abogado Ordine degli Avvocati di Roma

Moderadora:

  • Silvia GIMENEZ-SALINAS, Ex Presidenta de la FBE

11.00h Pausa cafè

11.30h Segunda mesa. La mujer como ser vulnerable ante una sociedad machista. Violencia de género. Trata de mujeres y niñas. Tratamiento de los abusos sexuales y las violaciones. Las limitaciones al acceso de la mujer a una justicia digna e igualitaria.

Ponentes:

  • Cristina MANZANEDO Equipo coordinador Programa ÖDOS
  • Jordi ESPELT, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
  • Burçin SAHAN, Abogada de los Colegios de Abogados de Ankara y Estambul

Moderador:

  • Joan Ramon PUIG, Presidente del Consell de l´Advocacia Catalana

13.30h Almuerzo de trabajo.

15.00h Tercera mesa: El anciano/a vulnerable ante la justicia.¿Existe un tratamiento específico para los ancianos en la justicia del Mediterráneo? Experiencias de los diversos países.

Ponentes:

  • Jesús SANCHEZ, Decano del Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona
  • Carles Mac Cragh, Decano del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
  • Christian DI NARDO, Abogado del Ordine degli Avvocati di Bologna

Moderador:

  • Marti ALEÑAR, Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares

16.00h Cuarta mesa. Las personas con discapacidad ante la justicia. Accesibilidad y apoyos a la comunicación y la comprensión.

Ponentes:

  • Jacques MALAVIALLE, Decano del Barreau des Pyrenées Orientales
  • Carmen DIAZ, Delegada Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, Partido Judicial Benidorm-Villajoyosa
  • Carmela PIEMONTESE, Diputada de la Junta de Gobierno del Ordine Avvocati di Lucca

Moderador/a:

  • A confirmar

20.30h Cena de gala

            Castell de Sant Gregori, Barri de l'Esglèsia s/n, 17150, Sant Gregori

            Habrá servicio de bus.

 

Sábado 26 de marzo
10.00h Quinta mesa. Los vulnerables por delitos de odio a causa de su genero, raza y orientación sexual. El tratamiento y prevención de los delitos de odio en la justicia del Mediterráneo.

Ponentes:

  • Tugce Duygu KÖKSAL, Presidente del Centro de Derechos Humanos del Istanbul Bar Association
  • Jean- Rafael FERNANDEZ, Decano del Ordre des Avocats de Marseille , Presidente de la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud Est et de la Corse
  • Michele CALANTROPO, Diputado de la Junta de Gobierno del Ordine Avvocati di Palermo

Moderador:

  • Blas Jesús IMBRODA, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla

12.00h Debate

12.30h Conclusiones

13.30h Cocktail de clausura
            Hotel Nord 1901, c/ Nord 7-9, 17001 GironaPROGRAMME (FR)

Jeudi 24 mars
19.00h Réception de bienvenue 
            Mairie de Girona – Plaça del Vi nº 1

 

Vendredi 25 mars
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, plaça Jaume Vicens Vives 4

9.30h Paroles de bienvenue
          - Dominique ATTIAS, Présidente de la FBE
          - Carles McCRAGH, Président de la Commission Méditerranéenne de la FBE et Bâtonnier del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona

          - Mª Eugènia GAY, Délégué du gouvernement espagnol en Catalogne

10.00h Première séance de travail. L'infance vulnérable devant la justice. Victimes et agresseurs. Violences familiales. Traite d'enfants.

Rapporteurs :

  • Dominique ATTIAS, Présidente de la FBE
  • Omar ABOUZZOUHOUR, Ancien Bâtonier de l´Ordre des Avocats de Marrakech
  • Alessio SANGIORGI, Avocat, Ordine Avvocati di Roma

Modérateur :

  • Silvia GIMENEZ-SALINAS, Ancienne Présidente de la FBE

11.00h Pause-cafè

11.30h Deuxième séance de travail. Les femmes vulnérables à devant une société machiste. Violences de genre. Traite des femmes et des filles. Traitement des violences sexuelles et des viols. Les obstacles à l'accès des femmes à une justice décente et égalitaire.

Rapporteurs :

  • Cristina MANZANEDO, Equipe coordinateur Programme ÖDOS
  • Jordi ESPELT, Président de la Commission des Droit de l'Homme de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
  • Burçin Sahan, Avocate aux Barreaux d´Ankara et Istanbul

Modérateur :

  • Joan Ramon PUIG, Président du Consell de l'Advocacia Catalana

13.30h Déjeuner de travail.

15.00h Troisième séance de travail: La personne agée vulnerable devant la justice. Existe-t-il un traitement spécifique pour les personnes âgées dans la justice de la Méditerranée? Expériences dans différents pays.

Rapporteurs:

  • Jesús SANCHEZ, Bâtonnier du l'Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona
  • Carles Mac Cragh, Bâtonnier d l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
  • Christian DI NARDO, Avocat Ordine Avvocati di Bologna

Modérateur :

Marti ALEÑAR, Bâtonnier de l´Ilustre Colegio de Abogados de Baleares

16.00h Quatrième séance de travail. Les personnes avec un handicap physique ou mentale devant la justice.

Rapporteurs:

  • Jacques MALAVIALLE, Bâtonnier du Barreau des Pyrenées Orientales
  • Carmen DIAZ, Avocate au Barreau d'Alicante
  • Carmela PIEMONTESE, Membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Lucca

Modérateur :

  • À confirmer 

20.30h Dîner de gala

            Castell de Sant Gregori, Barri de l'Esglèsia s/n, 17150, Sant Gregori

            Il y aura un service de bus.

 

Samedi 26 Mars

10.00h Cinquième séance de travail. Les personnes vulnérables fâce aux crimes de haine en raison de leur orientation sexuelle. Le traitement et la prévention des crimes de haine dans la justice méditerranéenne.

Rapporteurs :

  • Tugce Duygu KÖKSAL, Président du Centre des droits de l'homme du Barreau d´Istanbul
  • Jean- Rafaël FERNANDEZ, Bâtonnier de l´Ordre des Avocats de Marseille, Président de la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud Est et de la Corse
  • Michele CALANTROPO, Membre du Conseil de l´Ordre de l´Ordine Avvocati di Palermo

Modérateur :

  • Blas Jesús IMBRODA, Bâtonnier de l'I·lustre Colegio de Abogados de Melilla

12.00h Débat

12.30h Conclusions

13.30h Cocktail de clôture
            Hotel Nord 1901, c/ Nord 7-9, 17001 Girona

 PROGRAMMA (IT)

Giovedì 24 Marzo

19.00h Ricevimento di benvenuto  
             Comune de Girona – Plaça del Vi nº 1

 

Venerdì 25 de Marzo
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona, plaça Jaume Vicens Vives 4

9.30h Inaugurazione.
          - Dominique ATTIAS, Presidente della FBE
          - Carles McCRAGH, Presidente della Commissione della Mediterranea della FBE e Presidente del'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona

         - Mª Eugènia GAY, Delegato del governo spagnolo in Catalogna

10.00h Prima seduta lavorativa. La vulnerabilità dell'infanzia: i minorenni. Il minorenne difronte alla giustizia. Vittime e causanti. Violenza domestica. Tratta dei minorenni.

Relatori :

  • Dominique ATTIAS, Presidenta della FBE
  • Omar ABOUZZOUHOUR, Ex Presidente di l´Ordre des Avocats de Marrakech
  • Alessio SANGIORGI, Avvocato, Ordine degli Avvocati di Roma

Moderatore :

  • Silvia GIMENEZ-SALINAS, ExPresidenta FBE

11.00h Pausa caffè

11.30h Seconda seduta lavorativa. La donna come essere vulnerabile di fronte all’uomo e alla società maschilista. Violenza de genere. Tratta di donne e bambine. Trattamento degli abusi sessuali  e le violazioni. Le limitazioni a l’accesso delle donne a una giustizia degna e igualitaria.

Relatori :

  • Cristina MANZANEDO, Gruppo di coordinamiento Programa ÖDOS
  • Jordi ESPELT, Presidente della Commissione per i Diritti umani dell Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
  • Burçin SAHAN, Avvocato degli Ordini di Ankara e Istanbul

Moderatore :

  • Joan Ramon PUIG, Presidente dil Consell de l´Advocacia Catalana

13.30h Pranzo di lavoro.


15.00h Terza seduta lavorativa: L’anziano/a vulnerabile davanti la giustizia. Esiste un trattamento specifico per gli anziani nella giustizia del Mediterraneo? Esperienze nei diversi paesi.

Relatori :

  • Jesús SANCHEZ, Presidente del Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona
  • Carles Mac Cragh, Presidente del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona
  • Christian DI NARDO, Avocato presso l’ Ordine degli Avvocati di Bologna

Moderatore :

  • Marti ALEÑAR, Presidente dell’ Ilustre Colegio de Abogados de Baleares

16.00h Quarta seduta lavorativa. L’incapacitati fisici e psichici davanti alla giustizia. L accessibilità. La comprensione. Il linguaggio.

Relatori :

  • Jacques MALAVIALLE, Presidente del Barreau des Pyrenées Orientales
  • Carmen DIAZ, Abogada Ilustre Colegio de Abogados de Alicante
  • Carmela PIEMONTESE, Consigliere dell'ORdine degli Avvocati di Lucca

Moderatore :

  • Da confermare 

20.30h Cena di gala

            Castell de Sant Gregori, Barri de l'Esglèsia s/n, 17150, Sant Gregori

            Ci sarà un servizio di autobus.

 

Sabato 26 de Marzo
11.00h Quinta seduta lavorativa. I vulnerabili per delitti d’odio a causa del loro genere, razza e orientamento sessuale. Il trattamento e prevenzione dei delitti d’odio nella giustizia del Mediterraneo.

Relatori :

  • Tugce Duygu KÖKSAL, Presidente del Centro per i diritti umani Ordine Avvocati di Istanbul
  • Jean- Rafael FERNANDEZ, Presidente dell Ordre des Avocats de Marseille, Presidente della Conférence régionale des Bâtonniers du Grand Sud Est et de la Corse
  • Michele CALANTROPO, Membro del consiglio di direzione del Ordine Avvocati di Palermo

Moderatore :

  • Blas Jesús IMBRODA, Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla

12.00h Dibattio

12.30h Conclusioni

13.30h Cocktail di chisura
            Hotel Nord 1901, c/ Nord 7-9, 17001 Girona