Prejudicial

29/09/2016

En cascada: els bancs presten menys crèdit hipotecari davant la incertesa generada perquè els registradors deneguen la inscripció de pòlisses amb clàusules presumptament abusives segons el Tribunal Suprem, que està pendent del que resolgui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la validesa (de fet, la protecció del consumidor) del sistema hipotecari espanyol. Per la via directa: tanta pentinada europea ha portat els jutges espanyols a cobrir-se i han lubricat tota la cadena amb qüestions prejudicials. El que és nou d’ara és que la mesura s’estén als registradors. La paradoxa és que el model hipotecari espanyol és dels més eficients d’Europa si es mesura pel mínim diferencial entre el preu del diner respecte de la inflació. I perquè no s’ha de confondre el tipus de la hipoteca, pactat i el diferencial del qual no ha de superar en dos punts l’euríbor, amb la sanció per l’incompliment d’aquest pacte (interessos de demora). Hem passat d’evitar el que és perjudicial per a l’usuari a aplicar el principi de cautela de considerar-ho tot prejudicial mentre s’espera que des de Luxem-burg es dicti doctrina que estableixi jurisprudència. L’entramat judicial i registral espanyol sembla que no troben el seu punt d’equitat. Massa prejudicis.

 

 

Font: El Periódico