Nova allisada de la UE a la legislació hipotecària espanyola

18/07/2014
El Congrés va fixar al reformar la llei d'enjudiciament civil que només els bancs poguessin fer-ho
La reforma ja es va produir a instàncies d'una altra garrotada de Brussel·les, que va jutjar il·legal el sistema de desnonament

 

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) torna a corregir severament l'Estat espanyol a causa de la seva legislació hipotecària. El tribunal ha emès una decisió aquest dijous que manté que els afectats per una execució hipotecària que no estiguin d'acord amb la resolució hi podran recórrer. Semblarà una cosa òbvia, però no és així: a la reforma de la llei d'enjudiciament civil es va deixar escrit que només els bancs podien presentar un recurs contra una resolució judicial, a excepció d'alguns casos, com l'existència de clàusules abusives. Es dóna la circumstància que aquella reforma legal ja es va emprendre arran d'una allisada jurídica comunitària: el mateix Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que el sistema de desnonaments espanyol era il·legal per la presència de clàusules abusives en les hipoteques que perjudicaven econòmicament a qui les van firmar.

 

REIVINDICACIÓ DE LA PAH

 

La possibilitat que l'afectat també pugui recórrer contra una resolució que consideri adversa en un procés d'execució hipotecària és una reclamació que ha estat plantejant la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que trobarà en aquesta decisió judicial un baló d'oxigen per a les seves reivindicacions. Quant al Govern central, haurà de reformar la llei que ja havia reformat.