Mans Unides denuncia la greu crisi d'analfabetisme que viu la població refugiada

08/09/2017

 

 

L'organització no governamental Mans Unides ha subratllat que l'alfabetització és un procés essencial en la lluita contra la pobresa, al mateix temps que ha denunciat la greu crisi d'analfabetisme que viu la població refugiada.

 

"La possibilitat de llegir o de comprendre els documents escrits, incorporar-se a l'era digital i les habilitats socials estan directament relacionats amb l'eradicació de la pobresa i amb el desenvolupament dels pobles i societats", ha assegurat la representant de Mans Unides María José Hernando.

 

"És el principal mitjà pel qual la infància, però també els adults, en particular les dones, poden superar la pobresa i integrar-se plenament en la societat", ha assenyalat, en un comunicat publicat amb motiu de la celebració aquest divendres, 8 de setembre, del Dia Internacional de l'Alfabetització.

 

Mans Unides ha recordat que el 2017 la proposta des de la UNESCO per a aquest Dia Internacional se centra en "L'alfabetització en l'era digital". "L'alfabetització és la principal eina de lluita contra la pobresa i la seva perpetuació. De fet, és un dret humà essencial per al desenvolupament, l'eradicació de la desigualtat i la promoció de sistemes justs, sostenibles i inclusius ja que sense ella no seria possible complir cap dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) proposats per l'ONU per 2030", ha indicat l'ONG.

 

Mans Unides ha recordat que l'alfabetització i el dret a l'educació estan avalats per múltiples acords internacionals i reflectits en les constitucions i legislacions nacionals. "Els Estats estan obligats al fet que l'alfabetització estigui disponible; sigui accessible a tots sense discriminació; sigui acceptable en termes de qualitat; culturalment apropiada i estigui adaptada a les necessitats concretes de les comunitats", ha assenyalat.

 

No obstant això, Hernando ha assegurat que, "encara que alguns països han ampliat els seus sistemes escolars, no han sabut com ensenyar a les poblacions més vulnerables donant lloc a generacions d'analfabets escolaritzats".

 

Segons les dades de la UNESCO, les dues terceres parts de la població analfabeta mundial són dones (479 milions de persones). Geogràficament, la major bretxa està a Àsia (un 77 per cent d'homes alfabetitzats enfront d'un 58 per cent de dones), el nord d'Àfrica (el 82 per cent d'homes enfront del 66 per cent de les dones) i l'Àfrica Subsahariana (un 69 per cent d'homes enfront del 53 per cent de les dones).

 

Mans Unides ha denunciat que, en l'actualitat, hi ha 750 milions de joves i adults que no saben encara llegir ni escriure, 250 milions de nens que no aconsegueixen adquirir les capacitats bàsiques de càlcul i lectoescriptura i 72 milions de nens i nenes que no estan escolaritzats.

 

 

Font i Foto: aldia.cat