L'OCDE proposa vincular l'edat de jubilació a l'esperança de vida

22/11/2018

La llista de proposicions de l'organisme va des de l'augment de la reforma de les prestacions de jubilació fins al "polèmic" impost al dièsel

 

Un dia després de rebaixar dues dècimes les seves previsions de creixement per a Espanya (2,6%, el 2018;  2,2%, el 2019, i 1,9%, el 2020), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) publica aquest dijous el seu informe bianual sobre aquest país en el qual fa èmfasi en les desigualtats territorials i treu una sèrie de receptes per reduir-les i no perdre el tren del creixement. Això sí, previ avís a l’Executiu que "un Govern en minoria" podria repercutir de forma negativa en el creixement "al veure’s en dificultats de promoure reformes".

Entre altres mesures, l’organisme proposa vincular l’edat de jubilació a l’esperança de vida. "El període de referència aplicable a les rendes computables a efectes de pensió s’ha d’ampliar més fins a incloure tota la vida laboral del contribuent", ha receptat l’organisme internacional, segons es desprèn de l’edició 2018 del seu informe 'Estudi Econòmic d’Espanya'.

L’OCE, d’una banda, aplaudeix el "dinamisme" de les reformes estructurals dirigides a potenciar la productivitat i crear ocupació i demana mantenir aquesta línia i, d’una altra, recomana un camí de consolidació fiscal més ambiciós amb vista a reduir el deute públic. L’organisme afirma que la formulació de normes fiscals per comunitats autònomes no assegura un camí clar de reducció del deute i proposa fer prioritària la regla sobre despesa i vincular-la als objectius de deute.

L’organisme amb seu a París assenyala que la taxa de dependència de la tercera edat es duplicarà l’any 2050 i planteja la necessitat d’una reforma de les pensions. A més, planteja ampliar el nombre d’anys de cotització exigits per percebre una pensió completa i critica que el sistema desincentiva seguir treballant mentre es percep una pensió (algunes persones que combinen feina i pensió perden el 50% d’aquesta última), per la qual cosa suggereix ampliar el període de referència aplicable a les rendes computables a efectes de pensió.

Impostos ‘verds’

 

L’OCDE considera que la fiscalitat espanyola està molt orientada cap a les rendes del treball, la qual cosa penalitza el creixement i l’ocupació, mentre que hi ha impostos "infrautilitzats". Així, recomana suprimir els tipus reduïts de l’IVA amb caràcter regressiu i incrementar els impostos sobre combustibles, especialment el dièsel, perquè són, diu, menys "distorsionadors".

Sobre economia col·laborativa, recomana la mateixa "tributació i regulació" per a les ‘noves’ empreses que per a les convencionals. I anima el Govern a revisar l’impost sobre el patrimoni i coordinar el de successions amb les Comunitats Autònomes perquè no hi hagi tanta diferència entre regions.

Mercat de treball

 

Tot i que l’organisme liderat per Ángel Gurria celebra les millores del mercat de treball, recorda que la taxa d’atur continua sent la segona més alta dels països que la integren i les taxes d’atur juvenil i d’atur de llarga durada són altes. Per això creu necessari incrementar la despesa en formació i recerca d’ocupació, així com eliminar les barreres dels centres de formació d’aturats entre regions i crear un punt únic de contacte per a serveis socials i ocupació.

Per incentivar la contractació indefinida de treballadors de salaris baixos, proposa revisar els incentius i, per exemple, considerar una reducció de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social.

Educació

 

L’OCDE també posa èmfasi en les diferències educatives i demana un sistema "eficaç" d’avaluació que garanteixi la qualitat de la formació, mentre recomana ampliar els incentius a la mobilitat dels professors més ben qualificats per incrementar la igualtat d’oportunitats en regions endarrerides. També, intensificar el recolzament individualitzat als estudiants amb risc de fracàs escolar i assegurar la portabilitat entre comunitats de les prestacions socials i de vivenda mitjançant assistència temporal del Govern central o d’alguna comunitat.

Empreses

 

El creixement de la productivitat a Espanya continua sent feble –molt per sota de països com França, Alemanya i els Estats Units– per la qual cosa l’OCDE proposa suprimir les barreres dependents de la mida de les empreses i les diferències de regulació entre comunitats autònomes. En aquest sentit, demana incloure en la legislació regional el principi d’eficàcia nacional present en la Llei d’Unitat de Mercado i encomanar a la Xarxa de Polítiques Públiques de I+D, que recentment va entrar en funcionament, redoblar la coordinació entre polítiques autonòmiques i nacionals d’innovació.

 

Font i Foto: El Periodico