Les multes de trànsit captades pel sistema foto en vermell dels semàfors, il·legals

09/01/2018

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat l'anul·lació d'una sanció de trànsit per infracció greu, consistent a saltar-se un semàfor en vermell en un pas de vianants, interposada en funció de la imatge captada per un dispositiu de foto en vermell.

En concret, la sala no admet el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Catarroja (País Valencià) contra una sentència del 9 de novembre del 2014 que decretava la nul·litat de les sancions de 200 euros i detracció de quatre punts imposades per aquest municipi a un automobilista que suposadament es va saltar un semàfor en vermell. A més, al condemnat se li imposaven unes costes de 2.000 euros.

L'ajuntament va recórrer la sentència al considerar que la decisió judicial era "errònia i greument danyosa per a l'interès general" i li va demanar que declarés que "els dispositius coneguts com a foto en vermell no estan sotmesos al control metrològic de l'Estat per no haver-hi directives o reglaments comunitaris ni normativa espanyola que imposin o exigeixin aquest control metrològic de l'Estat".

No obstant, el TS inadmet ara aquest recurs al no considerar errònia la doctrina plasmada a la sentència, que declara que "el dispositiu de foto en vermell" utilitzat per l'administració feia mesurament lumínic malgrat "no estar subjecte a control metrològic".

{C}

Automobilistes Europeus Associats (AEA) assenyala que aquesta decisió del TS "reitera el que ja va dir el novembre del 2015 sobre les infraccions de semàfor captades pel sistema de foto en vermell, en contestació a un altre recurs plantejat per l'Ajuntament de Sant Sebastià (Guipúscoa) que, a més, va ser el motiu pel qual des d'aleshores el consistori donostiarra va deixar d'utilitzar aquest sistema de captació d'imatges de dubtosa legalitat. 

Més d'un centenar de sentències

L'associació indica que ja fa gairebé una dècada que van denunciar per primera vegada "la inseguretat jurídica i la falta de garanties d'aquest sistema de captació d'imatges", una situació que, segons apunten, corroboren diferents jutjats i tribunals d'Espanya que han anul·lat sancions imposades per diferents consistoris en aquest sentit.

El president d'AEA, Mario Arnaldo, ha assenyalat que les resolucions judicials que han anul·lat les sancions de 200 euros i 4 punts, imposades pels ajuntaments, ja superen el centenar. "És un sistema que ni garanteix la seguretat viària, ni la seguretat jurídica ni la presumpció d'innocència dels ciutadans", ha denunciat Arnaldo.