Les hipoteques sobre vivendes van caure el 14,9% al juliol després de 25 mesos de pujades

29/09/2016
L'INE atribueix el retrocés al rebuig del registre de la propietat de crèdits amb clàusules de demora amb tipuss abusius
Una sentència del Suprem va considerar il·legals els interessos moratoris superiors als dos punts percentuals
 

 

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre vivendes inscrites en els registres de la propietat es va situar en 18.706 el mes de juliol passat, el 14,9% menys que la del mateix mes del 2015, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquesta caiguda interanual al juliol, la firma d'hipoteques sobre vivendes posa fi a una ratxa de 25 mesos consecutius d'ascensos interanuals.

 

Les dades del juliol estan afectades per la decisió dels registres de la propietat de suspendre la inscripció d'algunes hipoteques en el marc de la sentència del Tribunal Suprem sobre el caràcter abusiu d'algunes clàusules sobre el tipus d'interès de demora. L'INE precisa que una vegada solucionats els defectes de les hipoteques afectades, s'inscriuran en els registres al llarg dels pròxims mesos.

 

La sentència

 

El Tribunal Suprem va fixar com a doctrina jurisprudencial, en la seva sentència del 3 de juny del 2016, que els interessos moratoris en préstecs hipotecaris que superin en dos punts percentuals els interessos remuneratoris seran prestigiosos abusius. A conseqüència d'aquesta sentència, un nombre rellevant d'hipoteques firmades van ser rebutjades el mes de juliol passat, segons destaca l'INE.

 

L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre vivendes va arribar en el setè mes de l'any als 115.540 euros, el 10,1% més que en el mateix mes del 2015, mentre que el capital prestat globalment per les entitats va baixar el 6,3% en taxa interanual, fins als 2.161 milions d'euros. En taxa mensual (juliol sobre juny), les hipoteques sobre vivendes van caure el 26%, mentre que el capital prestat va retrocedir un 24%. En els set primers mesos de l'any, la firma d'hipoteques sobre vivendes acumula un repunt del 13,8%. amb increments del 3,3% de l'import mitjà de les vivendes i del 17,6% en el capital global prestat per les entitats.

 

El 75,6% de les hipoteques constituïdes al juliol va utilitzar un tipus d'interès variable, davant el 24,4% de tipus fix. L'euríbor segueix sent el tipus de referència més utilitzat en la constitució d'hipoteques a interès variable, concretament en el 93,9% dels nous contractes.

 

El tipus d'interès mitjà a l'inici de la hipoteca per al total de finques va ser del 3,23%, mentre que el termini mitjà és de 22 anys. El tipus d'interès mitjà, a l'inici, per a les hipoteques constituïdes sobre vivendes va ser del 3,26%, el 3,5% inferior al registrat el juliol del 2015.

 

El nombre total d'hipoteques amb canvis en les seves condicions inscrites en els registres de la propietat al juliol va ser de 9.933, el 37,5% menys que en el mateix mes de l'any passat. En vivendes, el nombre d'hipoteques que modifiquen les seves condicions disminueix el 24,8%. Atenent a la classe de canvi en les condicions, al juliol es van produir 7.912 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa entitat financera), amb un descens del 37,0% respecte al juliol del 2015. El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va baixar el 41,0%, i el nombre d'hipoteques en què canvia el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) es van reduir el 33,3%.

 

 

 

Font i Foto: El Periódico