L'Advocacia Catalana presenta recurs davant del Tribunal Suprem contra l'acord del Consejo General del Poder Judicial de centralitzar en un únic jutjat provincial les reclamacions per clàsules abusives

31/05/2017