La Inspecció de Treball farà visites nocturnes, en cap de setmana i dies festius per frenar l'ocupació irregular

17/07/2018

La Inspecció de Treball i Seguretat Social farà visites d’inspecció en horari especial (hores nocturnes, cap de setmana i dies festius) per evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull a l’esborrany del Pla Director 2018-2020. Per dur a terme aquestes visites, els funcionaris de la Inspecció de Treball comptaran amb la col·laboració activa de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, segons l’esborrany del Pla a què ha tingut accés Europa Press.

També continuaran els reforços temporals de la inspecció tant a les Balears com a les Canàries per incrementar les actuacions d’inspecció durant la temporada alta de turisme amb l’objectiu d’assegurar que la mà d’obra feta servir s’ajusti a les condicions establertes per la norma vigent.

 

Respecte dels 'falsos autònoms’, el Govern vol que els inspectors incideixin en el seu control, tant des del punt de vista de la planificació d’actuacions com respecte al nombre de visites d’inspecció. A més, desenvoluparà campanyes d’inspecció focalitzades en els sectors més afectats per aquest fenomen.

Lluita contra el frau, a l’agost

El Govern pretén posar en marxa el mes d’agost, en el marc del Pla Director contra l’Explotació Laboral 2018-2020, un pla de lluita contra el frau en la contractació temporal i un altre contra els abusos en la contractació a temps parcial. El disseny i execució d’aquests dos plans té "molt en compte" plans similars que han tingut bons resultats, com el realitzat pel Govern de les Illes Balears.

No obstant, aquestes no seran les dues úniques iniciatives que l’Executiu de Pedro Sánchez durà a terme per erradicar l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, ja que dins d’aquest Pla Director s’inclouen mesures tant immediates com a mitjà termini.

L’objectiu del Govern, segons l’esborrany del Pla, és ser més present en els centres de treball i utilitzar les mesures sancionadores i correctives legalment previstes per dissuadir aquests comportaments en les empreses. A més, el Pla pretén que les reformes de la legislació laboral substantiva que derivin del diàleg polític i del diàleg social estiguin acompanyades també d’una revisió del quadre d’infraccions i sancions d’ordre social, particularment de les sancions.

Més contractes indefinits

Aquesta revisió es farà amb caràcter general, però amb particular intensitat i agilitat en determinats àmbits. Segons l’esborrany, és "necessari reforçar les sancions associades a la contractació temporal abusiva, no tant amb un caràcter punitiu, sinó amb la finalitat de garantir el seu caràcter coercitiu i dissuasiu". Així, s’aposta per un model que estableixi un equilibri adequat entre l’efecte dissuasiu de la sanció i l’efecte de l’actuació inspectora i perquè es continuï fomentant la conversió dels contractes temporals en indefinits.

En general, el Govern creu que s’ha de posar fi a la situació actual en la qual les actuacions inspectores no comporten una sanció i només donen lloc, en la majoria dels casos, a la conversió de contractes temporals en indefinits, perquè això "pot conduir a pràctiques fraudulentes en determinades empreses en matèria de contractació temporal i desincentivar la realització de contractes indefinits inicials per cobrir necessitats permanents de les empreses".

Mesures contra el frau

El Pla Director s’articula entorn de 10 grans mesures operatives que vetllen per lluitar contra l’abús i el frau en la utilització dels contractes temporals, contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos de jornades i les hores no pagades o per corregir els incompliments en matèria salarial i els derivats de l’externalització d’activitats.

També aposta per frenar la discriminació de gènere, sobretot la retributiva, i l’assetjament, per impulsar accions contra la vulneració dels drets fonamentals de les persones treballadores, per reforçar la lluita contra l’economia irregular o per afrontar les noves modalitats de prestació del treball en l’àmbit digital.

Regularització del fals becari

El pla també recull mesures per regularitzar la situació dels treballadors que es trobin sota la figura del "fals becari", per reforçar les actuacions per reduir la sinistralitat laboral i per garantir els drets sindicals per lluitar contra l’explotació laboral.

Per fer tot això possible, l’Executiu reforçarà els mitjans humans i materials de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així, considera que és evident reforçar les plantilles mitjançant la realització d’ofertes d’ocupació pública per a aquest any i els dos pròxims (2019-2020) que superin "notablement" les realitzades fins ara que "amb prou feines han servit per cobrir la taxa de reposició". Per això, l’Executiu inclourà un nombre de places d’inspectors i subinspectors que se situarà per sobre del 100% de la taxa de reposició amb l’objectiu de permetre un increment "net i sostingut" d’efectius. Així mateix, posarà en marxa l’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, constituirà el Consell Rector de l’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social el setembre d’aquest any i el Consell General "immediatament després".

Seguiment

El Govern pretén fer un seguiment i avaluació del pla a través de la Comissió Permanent del Consell Rector i de la Comissió Permanent del Consell General de l’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

A més, es portarà a terme un seguiment del pla el gener del 2019, amb particular atenció als resultats dels plans de xoc contra la temporalitat fraudulenta i la utilització irregular de la contractació a temps parcial; el juliol del 2019 i el gener del 2020.

Plans de xoc

El Govern pretén aprovar "de manera immediata" tant el pla de xoc contra el frau en la contractació temporal i a temps parcial en col·laboració amb les comunitats autònomes per actuar contra el frau implantat en aquestes dues contractacions.

L’objectiu en general d’aquests dos plans és el d’afrontar i regularitzar el frau en aquestes dues matèries i el de generar un efecte dissuasiu en aquells que promouen aquests tipus de frau que produeixen precarització i possibles situacions d’"explotació laboral". A més, suposaran un reforçament substancial de les actuacions inspectores entre els mesos d’agost i desembre d’aquest any.

 

Font i Foto: El Periodico