La demarcació de Girona lidera l’ús del català als jutjats

27/08/2019

Un 14,4% de les sentències dictades l’any passat a les comarques gironines van ser en llengua catalana

 

Girona és la demarcació on més s’utilitza el català als jutjats. L’any passat, a les comarques gironines es van dictar 23.040 sentències, 3.317 de les quals van ser en llengua catalana (un 14,4% del total). Malgrat tractar-se d’un percentatge realment petit, està 3 punts per sobre de Lleida (11%) i també és 12,5 punts superior que el de les Terres de l’Ebre (1,9%), que és la zona d’arreu del país en la què es van redactar menys resolucions judicials en català. La situació, de fet, és preocupant. Des del Departament de Justícia de la Generalitat es va posar ahir de relleu que “la realitat de les dades dels darrers anys indiquen que la presència del català a l’administració de justícia ha caigut en picat” i s’alerta que “és una problemàtica que es consolida”. Aquest handicap, precisament, també s’evidencia amb la radiografia general de les xifres. L’any passat es van emetre al conjunt del país 243.008 sentències i, d’aquestes, 18.697 van ser escrites en català. És a dir, que es va tractar tan sols del 7,7%: un còmput lleugerament inferior al del 2017, que va ser d’un 8,2%.

La Generalitat recorda que els treballadors de l’administració tenen el deure de saber el català i que els ciutadans que s’adrecen a la justícia tenen el dret d’utilitzar-lo. L’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya indica que els professionals de l’àmbit judicial han d’acreditar “un nivell de coneixement adequat i suficient” de les llengües oficials per prestar els seus serveis a Catalunya i garantir el dret d’opció lingüística als usuaris. En canvi, la Generalitat lamenta que “la llei estatal permet que els jutges, magistrats, fiscals, lletrats i el personal funcionari dels jutjats de Catalunya no tinguin cap coneixement de la llengua catalana”.

 

 

Font i Foto: El Punt Avui