Els embargaments sobre vivendes habituals cauen un 21% al tercer trimestre

04/12/2019

Catalunya, el País Valencià i Andalusia presenten el major nombre d'execucions

 

Les execucions hipotecàries, o embargaments d’una propietat per a la seva venda després de l’impagament d’un crèdit, en vivendes habituals es van reduir un 21,3% el tercer trimestre de l’any en comparació amb el mateix període del 2018, segons les dades publicades aquest dimecres per l’INE.

 

Segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre el juliol i el setembre es van registrar un total de 12.369 certificacions per execució hipotecària, un 28,2% més que un any abans; d’aquestes, 11.809 van correspondre a finques urbanes, un 28,5% més.

El nombre total de vivendes de persones físiques, tant habituals com d’un altre tipus, objecte d’una execució hipotecària va ascendir a 1.292, un 34,9% menys que en el trimestre anterior i un 23% menys que fa un any.

Les execucions hipotecàries sobre vivendes van concentrar el 46,8% del total d’execucions hipotecàries en el tercer trimestre del 2019, i un 7,7% del total d’execucions hipotecàries ho van ser sobre vivendes habituals de persones físiques.

Un 36,3% va correspondre a vivendes de persones jurídiques (un 38,0% més que en el tercer trimestre del 2018, i un 2,8% a altres vivendes de persones físiques, un 27,3% menys que en el mateix trimestre de l’any anterior.

Quant a les execucions hipotecàries d’altres finques urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis destinats a vivendes, altres edificis i aprofitaments urbanístics), eren el 43,9% del total.

D’abans de la crisi

Pel que fa a l’estat de la vivenda, el 24,2% de les execucions hipotecàries en el tercer trimestre es van fer sobre vivendes noves, i el 75,8% sobre utilitzades, que ho va fer un 14,6%, que va créixer un 26,2%.

Si es té en compte l’any d’inscripció de la hipoteca, el 22,1% de les execucions hipotecàries iniciades sobre vivendes en el tercer trimestre va correspondre a hipoteques constituïdes el 2007, el 18,2% a hipoteques constituïdes el 2008, i el 15,8% a hipoteques del 2006.

D’aquesta manera, el període 2005-2008 concentra el 62,1% de les execucions hipotecàries iniciades aquest trimestre.

Desglossades les dades per comunitats autònomes, les que van registrar més nombre de certificacions per execucions hipotecàries sobre el total de finques en el tercer trimestre van ser Catalunya (3.178), el País Valencià (3.159) i Andalusia (1.904).

Navarra, amb 27; la Rioja, amb 38, i el País Basc, amb 50, registren el menor nombre. En el cas de vivendes, Catalunya (1.439), el País Valencià (1.398) i Andalusia (1.189) presenten el major nombre d’execucions. Per contra, el País Basc (9), la Rioja (13) i Navarra (18), registren el menor nombre. 

 

Font i Foto: El Periodico