Els deutors hipotecaris podran recórrer la desestimació de la seva oposició al desnonament

30/07/2014
La futura llei de finançament obligarà els bancs a preavisar les pimes abans de reduir-los el finançament i modificarà el MAB i el MARF

 

Els deutors hipotecaris que vegin desestimada la seva oposició a l'execució de les seves hipoteques podran recórrer davant el jutge, com fins ara podien fer les entitats financeres quan no se'ls donava la raó, de manera que es doni compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que ha declarat l'actual regulació en aquesta matèria contrària a la normativa comunitària.

 

El TJUE va sentenciar la setmana passada que la legislació antidesnonaments d'Espanya viola la Carta de Drets Fonamentals de la UE, que consagra el dret a la tutela judicial efectiva de tots els ciutadans, ja que mentre que les entitats financeres sí que poden recórrer en segona instància si el jutjat dóna la raó al deutor i suspèn l'execució per existir clàusules abusives, els consumidors no podien procedir de la mateixa manera quan es decideix a favor del banc.

 

En aquestes circumstàncies, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha avançat durant la seva compareixença al Congrés que en el Consell de Ministres del 29 d'agost s'aprovarà un decret llei de modificació de la llei concursal que inclourà l'"ajust processal tècnic" necessari per complir la resolució europea.

 

"Els deutors podran recórrer l'acte del jutge que hagués desestimat la seva oposició a l'execució hipotecària. Amb això es complirà plenament la sentència", ha insistit, afirmant que "com no podia ser d'una altra manera s'establiran estrictament les mateixes condicions per als deutors i els creditors".

 

Menys desnonaments

 

No obstant, el ministre ha recordat que els desnonaments de primeres vivendes que afecten persones físiques "s'han reduït l'últim any", entre altres coses per les mesures de l'Executiu, de les quals s'han beneficiat unes 19.500 famílies.

 

En concret, en virtut del Codi de Bones Pràctiques s'han practicat 6.500 reestructuracions viables i també hi ha hagut més de 2.100 dacions en pagament. Per la seva banda, el Fons Social de Vivenda ha adjudicat més de 900 habitatges i s'han suspès uns 10.000 llançaments gràcies a la moratòria de dos anys.

 

En qualsevol cas, De Guindos ha afirmat en declaracions a la premsa que l'Executiu "analitzarà la situació" actual i estudiarà la possibilitat de "mantenir i fins i tot reforçar" les mesures d'ajuda als desnonats, encara que no ha volgut precisar si es prolongarà la moratòria.

 

"La nostra sensibilitat sempre serà per afavorir tots aquells que han estat castigats per la crisi econòmica i evitar tots els drames que s'estan produint. El Govern no deixarà que perdin la casa els que, per causes sobrevingudes, s'han vist castigats per la crisi", ha afirmat.

 

Regularització del 'crowdfunding'

 

A més, es buscarà millorar l'accés de les empreses --sobretot les pimes-- al finançament alternatiu, de manera que redueixin la seva dependència de les entitats financeres. Per fer-ho, s'aprovarà una llei de foment del finançament empresarial, en què es regularà "per primera vegada" el 'crowdfunding', de manera que els minoristes puguin invertir de manera segura en projectes empresarials i que els inversors professionals disposin d'un canal "molt més flexible i desregulat".

 

Així mateix, s'obligarà els bancs a preavisar les pimes abans de reduir-los el finançament, es millorarà la regulació de les titulitzacions per permetre "mobilitzar carteres de crèdit" per a pimes i es perfeccionarà el règim d'emissions, potenciant la transparència i els sistemes de control i qualitat de la informació financera.

 

Com ja havia avançat el ministre amb anterioritat, també es "millorarà el funcionament i la supervisió" del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) i del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). En concret, les empreses que tinguin una capitalització al MAB d'uns 500 milions d'euros passaran a cotitzar en els mercats oficials, perquè hagin de complir "més requisits de transparència i control". D'aquesta manera s'intentaran evitar nous casos Gowex, si bé De Guindos no ha esmentat cap cas concret.

 

A més, el supervisor Borses i Mercats Espanyols (BME) tindrà més responsabilitats i es reforçaran i ampliaran els deures de comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de "qualsevol infracció o mal funcionament" que es produeixi. Per la seva part, les societats emissores de valors d'unes "dimensions importants" que actuïn en mercats oficials o alternatius es consideraran "entitats d'interès públic" i, per tant, estaran auditades.

 

 

Font i Foto: El Periódico