Els bancs només podran desnonar quan hi hagi un mínim de 12 quotes impagades de la hipoteca

12/09/2019

El Tribunal Suprem aplica la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

El Tribunal Suprem ha determinat que els bancs no podran ordenar desnonaments si no hi ha incompliments "greus" en els contractes hipotecaris. El Suprem, així, ha decidit com aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que ja va declarar la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat en els préstecs hipotecaris.

La gravetat de l'incompliment del contracte vindrà determinada, entre altres aspectes, per la quantitat de quotes impagades que el beneficiari de la hipoteca acumuli.

En aquest sentit, en la seva sentència el Suprem es basa en la llei hipotecària que va entrar en vigor el passat mes de juny i que estableix que el deute a partir del qual es pot iniciar una execució hipotecària és de dotze impagaments.

Una quantitat que dona més marge que els tres mesos d'impagament que la llei del 2013 establia com a suficients per poder iniciar els tràmits per desnonar.