Els advocats demanen al Govern que revisi les retribucions del torn d'ofici després de tres anys de retallades

26/10/2016

El Consell de l'Advocacia Catalana demanarà al Departament de Justícia que actualitzi les retribucions que cobren actualment els advocats que presten el servei de torn d'ofici i assistència al detingut i que les adeqüi al cost de vida real. El Consell recorda que aquestes retribucions estan molt per sota del preu de mercat i van patir retallades durant entre el 2011 i 2013 que van suposar una rebaixa mitjana d'un 5%, "que ara caldria compensar". Aquesta és una de les principals conclusions de les XIV Jornades de Juntes de Govern dels Col·legis d'Advocats, que s'han celebrat els dies 21 i 22 d'octubre al Centre de Convencions de Vila-Seca (Tarragonès).

 

Els advocats catalans recorden que les retribucions dels mòduls del torn d'ofici van patir diverses retallades entre els anys 2011 i 2013 que van suposar una rebaixa mitjana d'un 5%, la qual cosa va motivar la presentació de diferents recursos contenciosos administratius per part del Consell de l'Advocacia Catalana contra les resolucions de la Conselleria, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar. Les retallades es van acabar l'any 2014, amb una congelació del preu dels mòduls i el 2015 i 2016 es van produir petits augments, d'un 0,5% i d'un 1,25% de mitjana respectivament, "molt lluny encara de la rebaixa acumulada durant els tres anys de retallades". Per això, l'Advocacia reclama ara al Departament de Justícia que, de cara al conveni que estableix el cost del servei durant l'any 2017, es compensi aquesta rebaixa patida en els últims anys i s'adeqüin les retribucions dels mòduls al cost de la vida real.

 

Els advocats consideren que el torn d'ofici és un servei públic que no pot estar sotmès a les regles de mercat i a la lliure competència, per la qual cosa els Col·legis han manifestat la seva fermesa a l'hora de fer front a les actuacions de les autoritats de la Competència, fins i tot per la via judicial, en defensa de l'usuari del servei.Els advocats també han acordat demanar al govern espanyol que elabori una llei que reguli la llibertat de defensa i que inclogui el caràcter d'autoritat de l'advocacia dins l'àmbit professional. Un altre dels temes que ha estat objecte de debat ha estat la implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l'Administració de Justícia.L'advocacia manifesta el seu total suport a la modernització de la Justícia, però considera que prèviament caldria solucionar els problemes tècnics que s'han detectat i que totes les administracions actuïn amb el mateix i darrer sistema operatiu. També adverteix que cal fomentar, per part dels professionals i del personal de l'Administració de Justícia, la formació i la compatibilitat entre els diferents sistemes telemàtics vigents, així com la seva interoperabilitat.La defensa dels drets humans ha estat un altre dels pilars bàsics en les taules de treball, i el drama dels refugiats ha estat també un dels temes centrals de les jornades.

 

En aquest sentit, els Col·legis d'Advocats denuncien un cop més l'incompliment per part del govern espanyol de la seva obligació de donar assistència a persones refugiades i reafirmen el seu compromís de col·laboració en l'acollida d'aquestes persones i l'accés a la informació i assessorament legal especialitzat en les sol·licituds d'asil.Finalment, els advocats manifesten la seva preocupació per la reivindicació duta a terme pels presidents dels tribunals superiors de justícia de tot l'Estat, reunits recentment a Logronyo, en el sentit de reivindicar de nou els Tribunals d'Instància Provincials, una mesura que, segons apunten, aniria en detriment dels jutjats comarcals.

 

 

Font i foto: La Vanguardia