El TC diu que no és discriminatori que la durada del permís de paternitat sigui inferior al de maternitat

24/10/2018

El ple del Tribunal Constitucional ha sentenciat que no és discriminatori que la durada del permís de paternitat sigui inferior al de maternitat. "L'atribució del permís per maternitat, amb la correlativa prestació de la seguretat social, a la dona treballadora, amb una durada superior a la que es reconeix al pare, no és discriminatòria per a l'home", exposa la sentència el ponent de la qual ha estat el magistrat Andrés Ollero.

Aquests són els arguments utilitzats per l'Alt Tribunal per desestimar el recurs d'empara presentat per un pare de família i l'associació Plataforma per permisos iguals i intransferibles de naixement i adopció (PPiiNA) contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va denegar que el permís de paternitat fos equiparable al de maternitat, és a dir, amb una durada de 16 setmanes.

"La maternitat, l'embaràs i el part són realitats biològiques diferenciades d'obligatòria protecció, que es refereix a la protecció integral de les mares. D'aquí, que els avantatges que es determinin per a la dona no poden considerar-se discriminatòries per a l'home", assenyala la resolució judicial.

Segons els fets provats, el demandant d'empara va gaudir del permís laboral per paternitat durant 13 dies i va percebre la corresponent prestació econòmica de la Seguretat Social amb motiu del naixement del seu fill el 20 de setembre del 2015, en virtut de la legislació vigent a la data del fet causant.

 

 

Font i Foto: aldia.cat