El TC aixeca la suspensió a la llei per comprar un pis per un temps limitat

13/10/2016
 
La propietat temporal és una opció més estable que el lloguer i pot evitar el sobreendeutament

 

Fins fa un any els catalans només tenien dues opcions si volien accedir a l’habitatge: la compra o el lloguer. Aquest escenari posava entre l’espasa i la paret moltes famílies -des de parelles amb fills fins a gent gran- amb poques possibilitats d’hipotecar-se però que no volien sotmetre’s a la inseguretat d’un arrendament. El juliol de 2015, però, el Codi Civil català va obrir el ventall i va incorporar una nova figura que permetia que qualsevol persona pogués comprar un pis o un local per un temps limitat: és el que s’anomena propietat temporal. La mesura va topar amb el govern espanyol, que va dur-la al Tribunal Constitucional (TC) i va quedar suspesa. Ahir, però, l’alt tribunal va decidir aixecar aquesta suspensió mentre el recurs d’inconstitucionalitat segueix el seu curs a l’espera d’una sentència. Mentrestant la llei catalana és plenament vigent i es pot aplicar.

 

La propietat temporal cobreix diversos flancs des del punt de vista social. D’una banda, democratitza l’accés a un habitatge estable sense necessitat de sobreendeutar-se, sense pujades sobtades de lloguer i sense conviure amb el risc que passats tres anys el propietari no vulgui renovar el contracte. D’altra banda, redueix el risc d’impagament justament perquè la quantia de la hipoteca és més petita. Per a qui ven el pis temporalment, l’operació són diners immediats i sap que recuperarà l’habitatge.

 

La propietat temporal a Catalunya està recollida a la llei 19/2015 que s’inspira en països com Anglaterra o Holanda, on tenen fórmules similars. El govern espanyol va recórrer al TC al·legant que la Generalitat no tenia competències per modificar o actualitzar institucions del dret civil. L’aixecament ahir de la suspensió permet a Catalunya ampliar el ventall de possibilitats per accedir a l’habitatge, recalca a l’ARA el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt.

 

Pagar pels anys d’ús

 

Fornt explica que la propietat temporal és útil, per exemple, per a persones grans que no volen vendre el pis però necessiten ingressos extra. És una alternativa per obtenir recursos sense renunciar a la possibilitat de deixar el pis en herència als fills en un futur. També és una opció per a les parelles que busquen un pis més petit un cop els fills s’han independitzat, i que només volen pagar pels anys que creuen que viuran en aquell nou habitatge, d’acord a la seva esperança de vida. “No tothom pot accedir a una hipoteca de 200.000 euros, però potser sí a una de 40.000, i més si només farà servir el pis durant uns anys en concret i no tota la vida”, afegeix el notari Francesc Torrent, un dels experts que va redactar el projecte de llei.

 

Jaume Fornt recalca que de la llei 19/2015 també se’n pot beneficiar el mercat privat. Posa l’exemple d’apartaments o pisos que estan buits i a la venda, i que potser tindrien més sortida comercial amb una venda per a un període de temps limitat. “L’interessant d’aquesta llei és que no obliga ningú, sinó que obre tot un ventall de possibilitats que ajuden a diversificar les vies d’accés a l’habitatge”, remarca. El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya elogia que justament així s’evita l’especulació immobiliària. “En el cas de la propietat temporal, el valor de l’habitatge disminueix a partir del primer dia, és antiespeculatiu”, il·lustra.

 

Una tercera via a la compra i el lloguer

Què és la propietat temporal d’un habitatge?

 

La propietat temporal permet comprar un pis o un local per fer-ne ús durant un nombre determinat d’anys. Dins d’aquest període de temps -un mínim de 6 i un màxim de 99 anys-, el propietari temporal pot llogar, fer obres o traspassar-lo a una altra persona. És una figura pròpia del Codi Civil català, no present a l’espanyol.

 

Quins són els avantatges de la propietat temporal?

 

La propietat temporal permet accedir a l’habitatge a un preu més econòmic perquè el preu del pis és inferior (i també la hipoteca en el cas que el comprador la demani). A més, evita l’especulació i les bombolles immobiliàries: com que la propietat és per un temps determinat, el valor de l’habitatge disminueix a partir del primer dia.

 

En què es diferencia de la propietat compartida?

La propietat compartida o cohabitatge també està inclosa a la llei 19/2015 del Codi Civil català, però en aquest cas permet comprar un percentatge d’un habitatge o local. És especialment interessant per evitar desnonaments, ja que permet a un banc comprar una part de l’habitage sense que el deutor l’hagi d’abandonar.

 

Quin és l’objectiu de les figures de propietat compartida o temporal?

L’objectiu de la Generalitat en incloure aquestes dues figures noves al Codi Civil és triple. En primer lloc, facilitar l’accés a l’habitatge de famílies amb pocs recursos que no poden sobreendeutar-se. En segon lloc, oferir alternatives per dinamitzar l’estoc de pisos buits. I el tercer motiu és oferir una nova eina per resoldre els impagaments d’hipoteques i els desnonaments. Catalunya s’emmiralla així en el model del Regne Unit, que funciona des dels anys 80 i que s’havia inspirat en els Països Baixos.

 

 

 

Font i foto: ara.cat