El CGPJ reclama una reforma de la custòdia compartida

26/06/2020
El ple aprova una guia d'actuació per als jutges en què advoca per una regulació més clara del tipus
L'objectiu és que els jutges sàpiguen com actuar en les ruptures de parelles sempre en interès del menor
 

 

El ple del Consell General del Poder Judicial ha aprovat aquest dijous per 20 vots a favor i un en blanc una guia de criteris d’actuació en matèria de custòdia, amb la qual es pretén proporcionar als jutges una eina pràctica per a l’adopció de les decisions relatives a la custòdia dels fills en processos de separació, divorci o ruptura de la parella. El text reclama, entre altres qüestions, una reforma urgent de la legislació a fi de regular de manera clara la custòdia compartida. 

Els experts en dret de família que han participat en el projecte impulsat per la Comissió d’Igualtat també advoquen per l’especialització en matèria de família d’òrgans judicials en primera i segona instància i la millora en la comunicació entre els jutjats de família i penals per garantir la seguretat dels menors en els casos de violència domèstica o de gènere

La guia ha estudiat la jurisprudència del Tribunal Suprem en matèria de custòdia compartida, la dels tribunals superiors de justícia d’Aragó, Catalunya, el País Basc i Navarra (comunitats amb dret civil foral propi en matèria de família) i les de les audiències provincials, per tenir una idea completa de la resposta judicial en relació amb la custòdia, sobretot compartida, en processos de ruptura de la parella.

Entre les reformes legislatives que proposa una reforma de la custòdia compartida, en la qual s’estableixin els criteris que s’han de tenir en compte per fixar-la i l’organització de les estades i les pensions. També advoca per l’especialització en matèria de família dels òrgans judicials de primera i de segona instància, el que en Civil hauria d’anar acompanyat d’una reforma de la planta judicial i la creació de seccions especialitzades en fiscalia, així com d’una formació adequada i obligatòria dels jutges en psicologia o sociologia.

Criteris per adoptar la custòdia

La guia parteix de dues premisses bàsiques. Una és que la custòdia compartida no s’ha d’entendre com un repartiment aritmètic dels temps de convivència dels fills amb cada progenitor, sinó com a exercici efectiu d’una coparentalitat responsable. L’altra és que cap model de custòdia és millor o pitjor que un altre per naturalesa, i s’ha de determinar el millor segons cada cas concret.

A partir d’allà, la guia destaca la necessitat de donar a l’audiència dels nens i les nenes la rellevància que se li reconeix en la legislació interna i als tractats internacionals; provar d’esbrinar els motius que són subjacents a les peticions de les parts en matèria de custòdia.

En situacions de violència de gènere, el text apel·la a la necessitat inajornable de millorar la coordinació i el sistema d’intercanvi d’informació entre els òrgans judicials que tramiten els procediments civils de separació, divorci o ruptura de la parella en casos de violència de gènere i els que tramiten els procediments de naturalesa penal, per facilitar la informació rellevant en qualsevol situació en les dues direccions. 

La prioritat és sempre l’interès del menor, per la qual cosa totes les decisions s’hauran d’adoptar d’acord amb les circumstàncies concurrents en cada cas concret, i destaca que no s’ha de confondre una situació d’alta conflictivitat en la parella amb les situacions pròpiament qualificables de violència de gènere o violència familiar.

 

Font i foto: el Periodico