El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana creix un 14% i arriba a 189 entitats

29/07/2016

 

  • Les entitats del Cens agrupen més de 700.000 socis de diferents àmbits d’actuació i s’estenen per tots els territoris de llengua catalana

 

 
El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana ha assolit al 2016 la xifra de 189 entitats. i enguany s’hi han incorporat 26 entitats noves respecte del 2015, això implica un creixement del 14%. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui, 28 de juliol, la Resolució amb les entitats que en formen part.
 
 
El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana es va crear l’any 2002 i agrupa fundacions i associacions d’àmbits diversos de tots el territoris de parla catalana que impulsen activitats per promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.
 
 
Poden formar-ne part les entitats que preveuen en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana o les que duen a terme activitats per impulsar-ne l’ús. Les donacions a favor de fundacions o associacions que hi figuren desgraven en l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 
 
Les entitats que integren el Cens (143 associacions i 46 fundacions) tenen una acció transversal, tal com es pot veure en els diversos àmbits d’actuació. Així, hi trobem 88 entitats en l’àmbit cultural; 31 en l’àmbit empresarial, laboral i professional; 21 en l’àmbit foment de la llengua; 18 en l’àmbit de joves, lleure i esport; 9 en ciència i tecnologia i 22  en integració social.
 
 
Les entitats del Cens agrupen més de 700.000 socis, un nombre rellevant i significatiu que mostra la força i vitalitat del teixit associatiu i el seu compromís amb el foment de la llengua catalana.
 
 
Hi ha entitats amb una llarga trajectòria en el seu àmbit d’actuació i entitats creades més recentment. La més antiga és la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que es va crear el 1770. Hi ha 17 entitats del segle XIX, com ara l’Ateneu Barcelonès, el Col·legi d’Advocats de Reus, el Col·legi d’Advocats de Vic, l’Associació Lluïsos de Gràcia i els Lluïsos d’Horta. La majoria d’entitats del Cens van ser creades al segle XX (el 59,2%) i 59 s’han constituït al segle XXI (el 31,2%).
 
 
La informació sobre el Cens d’entitats es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística, on també es pot consultar el mapa amb dades del lloc web, l’adreça postal i les coordenades de geolocalització de cada entitat.
 
 
Més informació: