CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS

17/05/2016

CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS

17 de maig de 2016

 

Circular 74/2016

 

Benvolgut/uda company/a,

 

Per la present et convoco a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS pel proper dimarts 17 de maig de 2016, a les 20 hores.

 

Es celebrarà a la sala d’actes del Col·legi, amb el següent ordre del dia:

 

- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior.

- Aprovar la gestió anual de la Junta de Govern durant l’any 2015.

- Aprovar la memòria d’activitats de l’any 2015.

- Aprovar els estats financers i la liquidació del pressupost de l’any 2015.

 

El que et comunico en compliment del que disposen els articles 45 i 46 dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona.

 

Cordialment,

 

 

 

Carles Mac-Cragh Prujà

Degà

 

Girona, 1 de maig de 2016