Augmenten els delictes per violència domèstica a Girona

30/06/2016
Se n'han denunciat 580 durant el primer trimestre quan l'any passat eren 459, la majoria per lesions

 

 

Les dades fetes públiques ahir l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial revelen que durant el primer trimestre de l'any ha augmentat el nombre de denúncies per aquesta matèria a la província de Girona. Entre l'1 de gener i el 31 de març s'han ingressat 580 assumptes quan durant el mateix període de l'any passat van ser 459. El gruix és a causa dels delictes de lesions i maltractaments previstos en els articles 148, 153 i 173 del Codi Penal, que sumen 343. La segona causa es deu al trencament de mesures cautelars (109) i la resta de procediments es reparteixen entre els delictes contra els drets i deures familiars (21), contra la integritat moral (18), el trencament de penes (16), contra la llibertat sexual (2), entre d'altres.

 

Encara que s'ha experimentat aquest increment d'assumptes, en la Jurisdicció Penal s'ha notat una davallada de les mesures adoptades pels jutjats. En total, se n'han dictat 96, la major part de les quals són ordres d'allunament -amb ordre de protecció- (40) i prohibició de comunicació (24). En el mateix perído de de l'any passat se n'havien dictat 102 de les quals també destacaven les 54 ordres d'allunyament -amb ordre de protecció- i les es 36 de prohibició de comunicació.

 

De les 129 víctimes que s'han registrat al llarg d'aquest primer trimestre només dues eren dones menors d'edat, la resta eren ciutadanes espanyoles de més de 18 anys (76) i estrangeres (51). Els denunciats són 72 homes de nacionalitat espanyola i 57 estrangers. En aquest període també s'han condemnat 21 homes per delictes relacionats amb la violència domèstica i només s'han dictat vuit absolucions quan els primers tres mesos de l'any passat s'havien dictat 17 absolucions i condemnat 24 homes. Això provoca que percentualment, la xifra de condemnats es dispari del 58,5% l'any passat al 72,4%.

 

Les dades a Espanya


Pel que fa a tot Espanya, hi ha 32.031 dones que apareixen com a víctimes de violència de gènere en les 33.917 denúncies presentades en els òrgans judicials en aquest primer trimestre.

 

Més d'un 70 per cent de les denúncies van ser presentades per la mateixa víctima, directament o a través dels corresponents atestats policials, cosa que suposa un increment de dos punts amb respecte a l'any anterior, que havia estat d'un 68 per cent.

 

Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en el 15,2 per cent dels casos -dada similar a l'any anterior- constatant que un cop més les poques denúncies presentades per familiars, que no va arribar a un 1,4 per cent del total. Prop d'un deu per cent de les denúncies registrades en els òrgans judicials van obeir a parts de lesions remesos pels serveis sanitaris i gairebé un 3 per cent a denúncies presentades per serveis assistencials i terceres persones.

 

En 4.150 casos, la víctima es va acollir a la dispensa legal a l'obligació de declarar com a testimoni, prevista en l'article 416 de la Llei de Enjudiciament Criminal, el que suposa un 12,96 per cent del número de dones víctimes, xifra lleugerament superior a l'any anterior, que va ser de 12,2 per cent.

 

A la president de l'Observatori, Ángeles Carmona, li preocupa «que torni a augmentar» el nombre de víctimes de violència sexista i que hagi de ser aquesta qui presenti la denúncia.

 

 

Font: Diari de Girona