Alter Mútua: Acords de l'Assemblea General

09/11/2020

Benvolgut mutualista, Benvolguda mutualista,

El passat 28 d’octubre es va celebrar l’Assemblea General d’Alter Mútua dels Advocats que va aprovar per unanimitat la gestió, el balanç de situació i el compte de resultats de 2019, així com el pressupost per a l’any 2020 i diverses millores en prestacions i barems.

En aquest sentit, pel que fa als aspectes econòmics, el resultat positiu de l’exercici, una vegada deduït l’impost de societats, ha estat d’1.726.237,81 euros, i el pressupost per a l’exercici de 2020 ha estat de 201.386.202,95 euros, fet que suposa un increment sobre el real de l’exercici 2019 de més d’un 10%.

Cal destacar que, al finalitzar l’exercici, l’entitat ha presentat una ràtio de solvència sobre el capital de solvència obligatori i sobre el capital de solvència mínim d’un 231% i d’un 401%, respectivament.

D’altra banda, ens complau comunicar-li les millores que s’introduiran per tal de mantenir actualitzada l’acció protectora de la nostra entitat:

 • Creació de la prestació complementària d’Exoneració per Incapacitat Permanent i Absoluta la qual, en cas d’Incapacitat Permanent i Absoluta, allibera el mutualista de les primes de la prestació que complementa.
   
 • Ampliació de 50 a 100 els dies retribuïbles en cas de paternitat dins els subsidis econòmics d’Incapacitat Transitòria i Incapacitat Professional Hospitalària. D’aquesta manera, s’equipara la retribució de paternitat amb la de maternitat i la d’adopció.
   
 • Ampliació del límit del capital contractable a l’assegurança de Vida Temporal Renovable i de Mort per Accident fins als 300.000 euros.
   
 • Possibilitat de contractar Invalidesa Total Permanent i Incapacitat Permanent Absoluta sense la necessitat de subscriure la prestació d’Incapacitat Temporal o la Incapacitat Professional Hospitalària.
   
 • Actualització i ampliació dels barems per Intervencions Quirúrgiques i Despeses Mèdiques.

Aquestes mesures tindran un mínim impacte en la quota, amb un petit increment d’1,12 euros mensuals en la pòlissa d’Incapacitat Transitòria, i d’1,40 euros mensuals en la d’Incapacitat Professional Hospitalària.

Així mateix, l’informem que va ser escollida l’única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta Directiva, formada pels mutualistes Olga Arderiu Ripoll, Max Arias Blázquez, M. Assumpció Lleonart Sol, Frederic Munné Catarina, Pol Olivet Rivera, Abel Valentí Pié Lacueva i Josep Oriol Rusca Nadal.

Finalment, també vam detallar l’actuació de la mútua davant l’emergència sanitària derivada de la COVID-19. Des de l’inici de la crisi, donem cobertura als sinistres subsidiables relacionats amb el coronavirus, equiparem el confinament preventiu per prescripció mèdica a la incapacitat temporal, i atenem amb normalitat la resta de sinistres. Tot aquest context ha ocasionat un increment notable de la sinistralitat, especialment en les prestacions d’incapacitat temporal, hospitalització i decessos. També hem pres tot un conjunt de mesures, a càrrec de les prestacions socials, per donar suport als mutualistes amb dificultats econòmiques com a conseqüència de la pandèmia. Fins al 30 de setembre, hem fet costat a 1.216 mutualistes que han gaudit d’ajuts per fer front al pagament de les seves quotes, amb un impacte econòmic de prop d’1,5 milions euros.

Amb el ferm compromís de seguir contribuint a millorar la protecció de tot el nostre col·lectiu, aprofito l'ocasió per desitjar-li salut per a vostè i els seus. Rebi una salutació ben cordial,

Firma

José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol
President

Barcelona, 29 d'octubre de 2020