“Hi podria haver uns setanta recursos paralitzats”

28/02/2017
Arran de què hi ha aquest acord del ple de magistrats?
 
 
El problema s'ha plantejat amb aquesta clàusula que contenen totes les hipoteques i que normalment diu que, si el deutor deixa de pagar una quota, només amb això, el banc pot donar per vençut el crèdit i pot instar l'execució hipotecària i la subhasta del bé, per entendre'ns. I aquí hi havia dues posicions, i això creava una inseguretat jurídica molt important, perquè, en funció de l'audiència que et toqués, uns bancs podien executar, uns altres no... El tema va arribar al Tribunal Suprem, que diu que no ho té clar i que pregunta al Tribunal de la Unió Europea –és el que anomenem una qüestió prejudicial– quina de les dues interpretacions és correcta segons la normativa comunitària. I, és clar, si el Suprem, que és l'òrgan màxim d'interpretació, no ho té clar, doncs menys clar ho tindrem nosaltres. Hem de seguir la jurisprudència del Tribunal Suprem.
 
Què es paralitza?
 
Tots aquells recursos d'apel·lació que estaven aquí, a l'Audiència Provincial, en què es podia discutir si la clàusula de venciment era abusiva o no. Fins i tot, i aquí ho vull deixar clar, no només en aquell supòsit en què el banc o el deutor discuteixin aquesta clàusula, fins i tot en aquells supòsits en què aquesta clàusula no fos discutida, perquè el Tribunal Europeu ha dit que els jutges han d'examinar d'ofici totes i cadascuna de les clàusules del contracte. Així, hem paralitzat tots els recursos d'apel·lació fins que arribi el pronunciament del TJUE. Aquí tenim només dues seccions civils i no podia ser que l'una seguís una línia, i l'altra, una altra.
 
Quants recursos podrien quedar aturats?
 
El nombre exacte de recursos no el sé... Hi podria haver uns setanta recursos d'apel·lació paralitzats, que tinguem ara a l'Audiència, però en poden continuar arribant.
 
Què passa amb els processos als jutjats de primera instància?
 
El jutge podria fer el mateix que hem fet nosaltres. Com que la qüestió prejudicial està pendent de resoldre's, podria paralitzar aquesta tramitació fins que Europa es pronunciï. Però també podria tirar endavant, i llavors, si dictés sentència i el cas arribés aquí sense que Europa s'hagués pronunciat, doncs s'aturaria aquí.
 
 
 
 
 
Font i Foto: El Punt Avui