Comissió Econòmica, de Recursos Humans i de Mutualitats

En el vessant econòmic, la tasca que desenvolupa aquesta Comissió consisteix a elaborar, dins el quart trimestre de cada any, els pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any següent.

Quant a la liquidació del pressupost i dels comptes de l’any anterior, que cal presentar al mes de març de cada any a l’Assemblea General, es presta la col·laboració necessària a l’auditor de comptes del Col·legi.

Així mateix, es fa un seguiment dels col·legiats morosos.

President:

 

Sr. Josep Arxer Canal

Vocals:

 

Sra. Gemma Prat Vilalta (personal)

 

 

Sr. Francesc Rebled (personal)

 

 

Sr. Josep Viella Massegú (personal)

Mútua dels Advocats - Delegada: Sra. Marta Alsina Conesa

Mutualidad de la Abogacía - Delegat: Sr. Jaume Dalmau Rutllant