Comissió del màster, escola de pràctica jurídica i formació continuada

Presidenta:       Sra. Gemma Prat Vilalta

Vocal:                 Sra. Marta Araus Llompart

Sra. Yolanda Vilà Fernández

Sr. Francesc Rebled Sarrà

Sr. Martí Batllori Bas

Sra. Míriam García Gutiérrez

Sra. Carmen Calvo López

Sr. Martí Batllori Bas

Sr. Santi Soler Colomé

Sr. Eduard Torrent Puig

Sra. Eva Collell

 

Directora EPJ         Sra. Gemma Prat Vilalta.