Comissió del màster, escola de pràctica jurídica i formació continuada

Presidenta:       Sra. Judit Pont Riera

Vocal:                 Sra. Marta Araus Llompart

Sr. Francesc Rebled Sarrà

Sra. Carmen Calvo López

Sr. Santi Soler Colomé

Sr. Eduard Torrent Puig

Sra. Eva Collell

 

Responsable Màster:  Sra. Eva Collell Hernández