Comissió de drets de les persones amb discapacitat

 

 

 

 

Presidenta: Sra. Eva Collell Hernández

 

Vocals:  

            Sr. Joan Benítez Portillo