Comissió de Dret Internacional i de la UE

 

Aquesta Comissió, creada l’any 2013 i, per tant, en ple rodatge, té com a finalitat principal esdevenir un instrument de millora i manteniment de la formació dels col·legiats/ades en dret internacional i de la Unió Europea.

 

 

President:         Sr. Santiago Soler Colomé


Vocal:                 Sr. Francesc Rebled Sarrà

                             Sra. Núria Angulo Roig