Codi deontològic

 

 

Els serveis professionals dels advocats són d’una importància majúscula en una societat com la nostra que s’emmarca en un Estat de Dret. La defensa dels ciutadans en tots els àmbits de la seva relació amb els altres i amb la pròpia societat és una alta responsabilitat que implica una relació estreta entre advocat i client i entre els propis advocats. És precisament en aquestes relacions on hi tenen cabuda tota una sèrie de normes d’ineludible compliment. La comissió de deontologia professional no només s’ha de contemplar des del seu vessant sancionador per tots aquells que infringeixen les normes deontològiques, sinó també com l’eina que el nostre Col·legi posa al nostra abast per aclarir els dubtes que, sovint, ens plantegen les relacions a les quals fèiem referència. Useu-ne sempre que vulgueu donat que estarem satisfets de poder-vos servir.

 

 

Josep Viella i Massegú

President