Assistència jurídica gratuïta

El servei de gestió de les sol•licituds d’assistència jurídica gratuïta (AJG) es presta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la situació actual generada per la Covid 19, la tramitació de les peticions d’Assistència jurídica gratuïta (AJG) es fa de forma preferentment telemàtica.

Ha de remetre la seva petició d’AJG omplerta, signada i amb la documentació requerida a justiciagratuita@icag.cat

Per situacions urgents que requereixin tràmit presencial, cal que demani cita prèvia al telèfon 972 21 02 08.

Si precisa advocat/da d’ofici per iniciar procediment judicial: Cal que s’adreci al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), per telèfon, i li indicaran els passos a seguir:Servei d’Orientació Jurídica (SOJ):

Girona: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al telèfon 972 204 471

Blanes: dimarts i dijous, de 10 a 14 h, al telèfon 872 981 711

Si precisa advocat/da d’ofici per iniciar procediment judicial: Cal que s’adreci al Jutjat on es troba el procediment, en el cas de Girona al Servei Comú Processal, o bé al Jutjat del seu domicili, a fi de demanar advocat/da d’ofici i que es paralitzi el procediment judicial fins que li sigui designada la seva defensa.

En cas de dubte, pot efectuar consulta al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) als telèfons indicats més amunt.