JORNADES DE DRET LABORAL

Dia: 
divendres, 7 novembre, 2014 - 11:30
Lloc: 
Sala d’actes de la seu col·legial

JORNADES DE DRET LABORAL

7, 14, 28 de novembre i 5 de desembre

 

Circular 139/2014

 

Benvolgut/uda company/a,

 

Tot seguit et detallem el programa de les Jornades que hem preparat des de la comissió de Dret Laboral, pels dies 7, 14, 28 de novembre i 5 de desembre, a la sala d’actes de la seu col·legial.

 

    - 07 de novembre, 11.30 hores.

 

 ELS TREBALLADORS I ELS SEUS CRÈDITS. RECONEIXEMENT, QUALIFICACIÓ I QUESTIONS POLÈMIQUES. LA COMPETÈNCIA. L’EXTINCIÓ COL·LECTIVA DELS CONTRACTES LABORALS EN LA SEU CONCURSAL. CRITERIS INTERPRETATIUS SOBRE EL PROCEDIMENT. 

 

A càrrec del Ilm. Sr. Hugo Novales, Magistrat-jutge del Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona.

 

 

    - 14 de novembre, 11.30 hores:

 

LA TUTELA PREVENTIVA EN L’ASSETJAMENT LABORAL EN EL LLOC DE TREBALL. 

 

A càrrec de la Sra. Hilda Irene Arbonés Lapena, Lletrada del ICAG.

 

 

    - 28 de novembre, 10 hores:

 

LÍMITS DEL CONTROL JUDICIAL DELS ACOMIADAMENTS PER CAUSES OBJECTIVES I EN ELS PROCEDIMENTS DE LES MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE LES CONDICIONS DE TREBALL DESPRÉS DE LA REFORMA DE LA LLEI 3/12. 

 

A càrrec de la Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolés, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem.

 

 

    - 05 de desembre, 10 hores:

 

ADMISSIÓ COM A PROVA, EN EL PROCEDIMENT LABORAL, DELS CORREU ELECTRÒNICS I LA GRAVACIÓ D’IMATGES EN ELS CENTRES DE TREBALL.

 

A càrrec del Excm. Sr. Manuel Bellido, President del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó,

 

 

La inscripció a les jornades és de 60 euros (per a totes les jornades).

 

El termini d’inscripció fineix el dia 6 de novembre, remetent el formulari adjunt i el justificant de pagament a secretaria@icag.cat o per fax al 972 20 04 23.

 

Cordialment,

 

Marta Araus Llompart

Presidenta de la Comissió de Dret Laboral

 

Girona, 28 d’octubre de 2014

 

 

divendres, 7 novembre, 2014 - 11:30